KT ĐS 7.C2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT ĐS 7.C2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Kiểm tra 45 phút
Họ và tên : ………………… Môn : Toán 7 (Đại số.c2)
Lớp :
Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề bài
Câu 1: a) Nêu tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận.
b) Cho biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x và khi x = 4 thì y = 6. Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x, biểu diễn y theo x.
Câu 2: Bao góc của tam giác tỉ lệ với 11, 12, 13. Tính số đo các góc của tam giác.
Câu 3: Với số tiền mua 135 mét vải loại 1 có thể mua được bao nhiêu mét vải loại 2? Biết rằng giá tiền vải loại 2 bằng 90% giá tiền vải loại 1.
Câu 4: Hàm số y = f(x) với y = 2x +3. Tính f(0); f(5); f(1,5); f().
Câu 5: Vẽ đồ thị hàm số y = 3x trên mặt phẳng tọa độ.
————-
Bài làm:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

III./ Đáp án, biểu điểm
Câu
Đáp án
Số điểm

Câu 1
a) HS nêu được tính chất hai ĐLTLT.
1 điểm

b) hệ số tỉ lệ là:
k = = ; y = x
1 điểm

Câu 2
Gọi số đo các góc của tam giác là a, b, c. ta có:
và a + b + c = 1800
Tính được a = 550 ; b = 600; c = 650

1 điểm

1 điểm

Câu 3
Số mét vải và giá tiền là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Gọi số mét vải loại 2 có thể mua là x (m) ta có:

1 điểm

1 điểm

Câu 4
f(0) = 2.0 + 3 = 3
f(5) = 2.5 +3 = 13
f(1,5) = 2.1,5 + 3 = 6
f() =2. + 3 = 4

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 5
Với x= 1 thì y = 3.1 = 3. Ta có dồ thị hàm số là đường thẳng đi qua O và A(1;3). ( HS làm đúng theo cách khác cũng đạt điểm )
Vẽ hệ trục tọa độ
Vẽ được đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.