KT doi tuyen toan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT doi tuyen toan, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GDĐT TP TUY HÒA ĐỀ THI KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN TOÁN LẦN I
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Thời gian : 90 phút
NĂM HỌC : 2008 – 2009

Câu 1: Tính nhanh: (1,5 điểm):
a/
b/
c/

Câu 2: Tìm x,y Z sao cho : (2,5 điểm)
a/ 5x+11 là bội của x-2
b/ ( x2 – 4 ).( x2 – 25 ) < 0
c/ xy = x + y
d/ =
e/ xy + 3x – 2y = 11

Câu 3:
Tìm số tự nhiên chia hết cho 7 có ba chữ số biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 14. (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm)
Tổng sau có phải là số chính phương không? Tại sao ?
A =

Câu 5: ( 1 điểm )
Chứng tỏ : 2n + 3 và 4n + 8 là số nguyên tố cùng nhau (với nN)

Câu 6: ( 1 điểm)
Cho các thỏa mãn :

Câu 7: (1 điểm)
Cho a,b,c Z. Biết ab – ac + bc – c2 = 1
Chúng tỏ : 2 số a và b đối nhau

Câu 8: (1điểm)
Biết tia Oy nằm giữa 2 tia Ox, Oz và góc góc xOy – góc yOz = 300
Tính 2 góc xOy, yOz

Hỏi và đáp