KT Daiso 9 chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT Daiso 9 chuong 3, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT HỚN QUẢN
TRƯỜNG THCS TÂN LỢI
GV: NGUYỄN THỊ ANH

KIỂM TRA CHƯƠNG III-ĐẠI SỐ 9
I.MỤC TIÊU:
Đánh giá được mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh về chương hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Phát hiện được thiếu sót, Những sai lầm thường mắc phải của học sinh qua việc vận dụng giải hệ phương trình và giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Phân loại được các đối tượng học sinh khá giỏi.
II.CHUẨN BỊ:
GV: Đề kiểm tra
HS:Ôn tập các kiến thức đã học trong chương.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ma trận thiết kế đề kiểm tra:
Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Phương trình bậc nhất hai ẩn số
Hiểu khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm,cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:1
Số điểm:0.5
Số câu:2
Số điểm:1
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:3
1.5điểm=15 %

2.Hệ hai hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Hiểu khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu:1
Số điểm:1.5
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:1
1.5điểm= 15%

3.Giải hệ phương trình bằng phương pháp công đại số, phương pháp thế.

Vận dụng được hai phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:phương pháp công đại số và phương pháp thế.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:2
Số điểm:3
Số câu:1
Số điểm:1
Số câu:3
4điểm=40%

4.Giải toán bằng cách lập hệ phương trình

Vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:1
Số điểm:3
Số câu:1
3điểm= 30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:1
Số điểm:0.5
10%
Số câu:3
Số điểm:2.5
20%
Số câu:4
Số điểm:7
70%
Số câu:8
Số điểm:10

2. ĐỀ BÀI:
Câu 1(1.5đ): a)Nêu khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn? Cho hai ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn?
b) Cho biết một nghiệm của phương trình : 2x – y = 1
Câu 2(1.5đ): Không cần vẽ hình , hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau:

Câu 3(4đ):Giải hệ phương trình

Câu 4(3đ): Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 156, nếu lấy số lớn chia số nhỏ thì được thương là 6 và số dư là 9.

3.ĐÁP ÁN:
CÂU
NỘI DUNG
BIỂU ĐIỂM

Câu 1
Nêu đúng khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn
0.5đ

Cho đúng hai ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn
0.5đ

Cho đúng biết một nghiệm của phương trình : 2x – y = 1

0.5đ

Câu 2
a) Hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất
0.5đ

b) Hệ phương trình vô nghiệm
0.5đ

c) Hệ phương trình vô số nghiệm
0.5đ

Câu 3
a)
1.5đ

b)
1.5đ

c)

Câu 4
Gọi x là số lớn
y là số nhỏ ( đk: x>y)
Lập đúng hệ phương trình :
Giải đúng hệ phương trình:
x = 135; y=21
Trả lời đúng

0.5đ


0.5đ

Giáo viên ra đề : Nguyễn Thị Anh
đ/c:anhtanloi78@gmail.com

Hỏi và đáp