KT DAI T61 ĐẦY ĐỦ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT DAI T61 ĐẦY ĐỦ, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 25/03/2012.
Ngày giảng:
Tiết 61 : Kiểm tra viết.
A. MỤC TIÊU
– Kiểm tra đánh giá cho điểm nhận thức của học sinh về : Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
, phép nhân, và về bất phương trình một ẩn.
– Rèn kĩ năng trình bày bài kiểm tra ngắn gọn chính xác khoa học.
– Trung thực tích cực độc lập trong làm bài
B)Chuẩn bị
I)GV : Quan sát nhắc nhở động viên
Giáo án : Đề bài, đáp án và thang điểm.
II) HS : Bài cũ theo yêu cầu ôn tập của GV.DCHT.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
I)Tổ chức Sĩ số:…………………………………
II. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra nhanh việc chuẩn bị cho kiểm tra của học sinh
III.Bài mới
1.ĐVĐ: Kiểm tra đánh giá nhận thức của các em về : Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng ,phép
nhân, và về bất phương trình một ẩn.
2.Phát triển bài
Ma trận.
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
CĐ cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
NB được liên hệ giữa TT và phép cộng.

Hiểu được liên hệ giữa TT và phép cộng.
VD ở mức độ thấp LH giữa TT và phép + vào TN.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%
1
2,0đ
20%
1
0,5đ
5%

3
3,0 đ
30%

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
NB được liên hệ giữa TT và phép nhân.
NB và làm được BT về LHGTTvà phép nhân.
Hiểu được LHGTTvà phép nhân chọn được câu đúng.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2,5đ
25%
1
0,5đ
5%

3
3,0đ
30%

Bất phương trình một ẩn

Giải và biểu điễn được TN của BPT

Tìm được BPT thỏa mãn hình biểu diễn.

XĐ được nghiệm thỏa mãn ĐK của BPT.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,0đ
10 %
1
1,0đ
10 %
1
2,0đ
20 %

3
4,0đ
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4

30%
3
3,5 đ
35 %
2
2,5 đ
25 %

9
10đ =100%

Đề bài
I)Phần trắc nghiệm khách quan( 2 điểm).
Khoanh vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau:
Câu1: Cho số a không nhỏ hơn số b và số c. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A) a + c ≤ b + c ; B) a +c < b + c
C) a + c > b + c ; D) a +c ≥ b + c
Câu 2 : Cho số a không lớn hơn số b và số c < 0. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A) a.c b.c ; C) a.c ≥ b.c ; D) a.c ≤ b.c
Câu 3 : Cho a – 7 < b – 7 , so sánh a và b ta có :
A) a ≤ b ; B) a ≥ b ; C) a b
Câu 4 : Cho a >b so sánh 2.a và a + b ta có :
A) 2.a a + b
C) 2.a ≥ a + b ; D) 2.a ≤ a + b
II) Phần tự luận
Câu5(2 điểm) : Cho m >n hãy so sánh : 8m – 2 với 8n – 2.
Câu6(2 điểm) : Cho c ≤ d hãy chứng tỏ -7c + 10 ≥ -7d + 10.
Câu7(1 điểm) : Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình y ≥ 5 trên trục số.
Câu8(1điểm) : Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào ?. ( chỉ nêu 1 BPT)
(//////////////I//////////////////////
-11 0
Câu 9(

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.