KT ĐẠI SỐ & HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT ĐẠI SỐ & HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1
Dành cho: Khải & Bảo

Câu 1: ( 1 điểm) x để căn thức có nghĩa:
a b c d
Câu 2: (1 điểm) Tìm x biết:

a) (1,5đ).
b) = 8 (1,5)

Câu 3: (2 điểm) Rút gọn biểu thức:

a) b) (với a3 )
c) d) 2 – – + 3
Câu 4: ( 2 điểm) Thực hiện phép tính
a b
c. d
Câu 5: (1điểm).Chứng minh rằng :
= 3
Câu 6: (2 điểm): Cho biểu thức: ;
a.Tính A biết x = 16
b. Tìm x để A < 0
c. Tìm x để A có giá trị bằng
Câu 7: (1 điểm) Tìm số x nguyên để biểu thức Q = nhận giá trị nguyên

KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9
Dành cho: Khải & Bảo

Bài 1: (1 đ) c) Tìm x, y trên hình vẽ

Bài 2: (1 đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 4, BH = 3. Tính tanB và số đo góc C (làm tròn đến phút ).
Bài 3 : (1 đ) Tính :
Bài 4: (2 đ) Cho tam giác ABC vuông tại A có B = 300, AB = 6cm
a) Giải tam giác vuông ABC.
b) Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của tam giác ABC. Tính diện tích tam giác AHM.
Bài 5. (2 đ) Cho tam giác MNP có MN = 5cm; MP= 12cm; NP = 13cm. Đường cao MH (H thuộc NP).
a) Chứng minh tam giác MNP vuông.
Tính góc N, góc P và độ dài MH, PH.
Lấy điểm O bất kì trên cạnh NP. Gọi hình chiếu của O trên MN, MP lần lượt là A và B. Chứng minh AB = MO. Hỏi điểm O ở vị trí nào thì AB ngắn nhất.
Bài 6: () Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 3,6cm ; HC = 6,4cm.
Tính độ dài các đoạn thẳng: AB, AC, AH.
Kẻ HEAB ; HFAC. Chứng minh rằng: AB.AE = AC.AF.
Bài 7: () Cho tam giác nhọn ABC, hai đường BD và CE.
Chứng minh rằng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.