KT Đại số chương 1 có ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về KT Đại số chương 1 có ma trận, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 16/10/2016 Ngày KT: 19/10/2016
Tiết: 17 KIỂM TRA 45 phút

A. Mục tiêu
1. Kiến thức: Các kiến thức chương I.
2. Kĩ năng: Biết thực hành làm các bài toán cơ bản về căn thức.
3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, rõ ràng, chính xác.
B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1 . Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án.
2 . Học sinh: Kiến thức cũ.

C. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Tự luận

1. Khái niệm căn bậc 2
Xác định ĐK để căn bậc 2 có nghĩa

Hiểu KN căn bậc hai của một số không âm

Tính được căn bậc hai của một số

Số câu
Số điểm
1
0,5

1
0,5

1
0.5

3
1,5

2. Các phép tính, các phép biến đổi đơn giản về CBHai
Hiểu được các phép biến đổi căn bậc hai
Thực hiện được phép tính về căn bậc hai
Thực hiện được các phép tính khử , trục căn thức ở mẫu
Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai

Số câu
Số điểm
1
0,5
1
1
1
0,5
2
2

2
3
1
1
8
8

3. Căn bậc ba
Hiểu và tính được căn bậc ba của một số đơn giản

Số câu
Số điểm

1
0,5

1
0,5

Tổng số câu
Tổngsố điểm
Tỉ lệ %
3
2
20%
5
3,5
35%
3
3,5
35%
1
1
10%
12
10
100%

D. ĐỀ BÀI

TRƯỜNG THCS ĐẠI HÓA
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: ĐẠI SỐ LỚP 9

NGÀY KIỂM TRA: 19/10/2016

Thời gian làm bài: 45 phút.

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Hãy chọn một đáp án trả lời đúng
Câu 1: Điều kiện xác định của là:
A.
B.
C.
D.

Câu 2: Cho thì:
A.
B.
C.
D.

Câu 3: Cho thì:
A.
B.
C.
D.

Câu 4: Kết quả của phép tính: là:
A. 1
B. -1
C. 5
D. -5

Câu 5: Kết quả của phép tính: là:
A.
B.
C.
D.

Câu 6: Kết quả của phép tính: là:
A.
B.
C.
D.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) Thực hiện phép tính
a)
b)
Câu 2 (2,0 điểm) Tìm x biết
a)
b)
Câu 3 (3,0 điểm) Cho biểu thức: ( với x0; x1)
Rút gọn biểu thức P
Xác định x để

———— HẾT ————

E. ĐÁP ÁN
Phần
Câu
Đáp án
Điểm

PHẦN I.
TRẮC NGHIỆM
(3 điểm)
1
A
0,5đ

2
C
0,5đ

3
D
0,5đ

4
B
0,5đ

5
A
0,5đ

6
D
0,5đ

PHẦN II.
TỰ LUẬN
(7 điểm)
Câu 1
a)

Vậy
0,25đ
0,5đ
0,25đ

b)

Vậy:

0,5đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2
a)

Vậy
0,25đ

0,25đ
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.