kt dai số 9 chươngI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về kt dai số 9 chươngI, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần: 9 Tiết: 18

1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức: Nhằm đánh giá các mức độ:
-HS biết: Các quy tắc khai phương, cách biến đổi đơn giản các căn thức bậc hai
-HS hiểu:
+ Hiểu về tìm điều kiện tồn tại của căn thức, hằng đẳng thức
+ Hiểu được các quy tắc khai phương, công thức biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
1.2. Kĩ năng:
-HS thực hiện được: Các cách biến đổi đơn giản căn thức bậc hai, vận dụng giải các bài toán vần căn thức bậc hai.
-Hs thực hiện thành thạo:
Kiểm tra kỹ năng tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa, kỹ năng biến đổi đơn giản các biểu thức chứa căn thức bậc hai, kỹ năng biến đổi tương đương các phương trình có chứa căn thức, kỹ năng trình bày lời giải của HS, kỹ năng tính toán về căn bậc hai.
1.3. Thái độ:
-Thói quen: Vận dụng lý thuyết vào giải bài tập
-Tính cách: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, trung thực cho HS.
2 – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1 – Điều kiện tồn tại
KN: Biết tìm điều kiện để căn thức có nghĩa

Số câu
Số điểm. Tỉ lệ
1
1

1
1 = 10%

2. Các quy tắc khai phương.
KT: quy tắc khai phương. Biết áp dụng quy tắc vào khai phương

Số câu
Số điểm. Tỉ lệ
2
2

2
2 = 20%

3. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
KN: khai phương và phép biến đổi đơn giản để rút gọn biểu thức.
KT: Hiểu được hằng đẳng thức vào rút gọn biểu thức
KNVận dụng được các phép biến đổi để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai và tìm điều kiện theo yêu cầu của bài toán.

Số câu
Số điểm. Tỉ lệ
1
2
1
1,5
1
1
1
1
4
5,5 = 55%

4. Tìm x.

KN: Biết vận dụng các phép biến đổi để tìm x.

Số câu
Số điểm.Tỉ lệ

1
1,5

1
1,5 = 15%

Tổng số câu
Tổng số điểm. Tỉ lệ
4
5 = 50%
2
3 = 30%
1
1 = 10%
1
1 = 10%
8
10 = 100%

3 – ĐỀ KIỂM TRA :
ĐỀ KIỂM TRA 1 :

I – LÝ THUYẾT (2 điểm)
1 – Phát biểu quy tắc khai phương một tích, viết công thức tổng quát. (1 đ)
2 – Áp dụng tính: (1 đ)
II – BÀI TOÁN (8 điểm)
Bài 1: Tìm điều kiện của x để căn thức có nghĩa. (1 đ)
Bài 2: Tính. (3,5 đ)
a)
b
Bài 3: giải phương trình. (1,5 đ)

Bài 4: (2 đ)

a) Tìm điều kiện của x để B có nghĩa.
b) Rút gọn B
c) Tìm x để B >0.
ĐỀ KIỂM TRA 2:
I – LÝ THUYẾT (2 điểm)

1- (1 điểm) Phát biểu định lý liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
2- Áp dụng tính :
II – BÀI TOÁN (8 điểm)
Bài 1 :(1điểm) Tìm điều kiện đối với x để căn thức sau có nghĩa:
Bài 2: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a) (1 điểm)
b) (1 điểm)
c) (1điểm)
Bài 3: (1 điểm) Giải phương trình:
Bài 4: (3 điểm) Cho biểu thức:
a) (1 điểm) Tìm điều kiện của x để biểu thức P xác định
b) (1,5 điểm) Với điều kiện ở câu a hãy rút gọn P.
c) (0,5 điểm) Tìm các giá trị của x để .
4 – ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
ĐÁP ÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.