KT Đại n9 ( MT+ ĐA+ Điểm lời phê) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT Đại n9 ( MT+ ĐA+ Điểm lời phê), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết:46
Kiểm tra chương III
A.Mục tiêu :
Học sinh nắm được cách xác định nghiệm của pt bậc nhất hai ẩn, biết biểu diễn tập nghiệm của pt bậc nhất hai ẩn.
Có kĩ năng giải hệ pt và giải bài toán bằng cách lập hệ pt.
Kiểm tra trình độ tiếp thu kiến thức của học sinh qua nghiên cứu chươngIII.
Rèn kĩ năng phân tích, trình bày lời giải của bài toán thực tế.
Rèn tính nghiêm túc, tự giác, phân tích tư duy cho học sinh.
B. Thiết lập ma trận:

Mức độ
Chủ đề

Nhận

biết

Thông

hiểu

Vận

dụng

Tổng

TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL

Phương trình bậc nhất một ẩn số
1
0,5

1
0,5

2
1

Hệ phương trình bậc nhất
3
1,5
1
1
1
0,5
1
2

6
5

Giải bài toán bằng cách lập hệ

1
4
1
4

Tổng
5
3
3
3
1
4
9
10

C.Chuẩn bị của GV và HS
1. ổn định tổ chức
2. Đề kiểm tra
3. Đáp án và biểu điểm (Tóm tắt)
D. Đề bài
Câu 1: Trong các cặp số:
A( 2;1)
B ( 0; 2)
C( 4; -5)
D (2; 2)

Cặp số nào là nghiệm của phương trình: 5x + 4y = 8
Câu 2: Nghiệm tổng quát của phương trình: x + 5y = 3 là:

A

B
C.
D.

Câu 3: Giải hệ phương trình: được nghiệm (x; y) bằng
A(1; 2)
B. (2; -3)
C. (2; 4)
D.(3; 2)

Câu 4:
Số nghiệm của hệ phương trìnhlà:
A. vô số nghiêm
B. vô nghiệm
C. một nghiệm

Câu 5: Xác định hệ số a, b để hệ phương trình sau có nghiệm x = y = 1

A. a = b =12
B. a =5; b =18
C. a = 7; b = 8
D. a = 6; b = 1

Câu 6: Một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng
Vì (1) và (2) đều vô số nghiệm nên hệ vô nghiệm
Nếu hai phương trình (1) và (2) có nghiệm chung thì nghiệm chung đó phải bằng 0
Nếu hai phương trình (1) và (2) có nghiệm chung thì nghiệm chung đó gọi là nghiệm của hệ.
Giải hệ phương trình là tìm một nghiệm nào đó của hệ đã cho.
II. Phần tự luận (7đ)
Câu 7: ( 3 điểm) Giải các hệ phương trình sau.
a, b,
Câu 8: (4 điểm)Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Hai người cùng làm một công việc trong 20 ngày thì xong.Nếu hai người cùng làm trong 10 ngày rồi người thứ nhất không làm nữa thì người thứ hai phải làm thêm 15 ngày mới hoàn thành công việc.Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người sẽ hoàn thành công việc trong bao lâu.
E.Đáp án và thang điểm
I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm, mỗi

Hỏi và đáp