KT Dai CIII(De-MT-DA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT Dai CIII(De-MT-DA), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs bạch đằng
Lớp:………. Năm học 2010-2011
Họ và tên:…………………………………..
đề I. kiểm tra chương IIi
Môn : Toán 9 ( Đại số ) – Tiết 46
(Thời gian làm bài : 45phút)

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

I) Trắc nghiệm: (2 điểm)
Bài 1: Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Phương trình : 3x – 2y = -5 có 1 nghiệm là
A. (5 ;5) B. (5 ;-5) C.(-5 ;-5) D.(-5 ;5)
Câu 2 : Tập nghiệm của phương trình 2x + 0y = 5 được biểu diễn bởi
A. Đường thẳng y = 2x -5 B. Đường thẳng y =
C. Đường thẳng y = 5 – 2x D. Đường thẳng x =
Câu 3: Hệ phương trình có nghiệm là
A. (-1;-1) B. (-1;1) C. (1;-1) D.(1;1)
Câu 4: Cho phương trình x – 2y = -2 (1). Phương trình nào trong các phương trình sau có thể kết hợp với (1) để trở thành hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm.
A. B. C. – D.
II) Tự luận:( 8 điểm)
Bài 1( 4 điểm) : Giải các hệ phương trình sau.
a, b,
Bài 2 (3 điểm): Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Hai địa điểm A và B cách nhau 32 km. Cùng một lúc xe máy khởi hành từ A đến B, xe đạp khởi hành từ B về A, sau 48 phút thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc của xe máy nhanh hơn vận tốc của xe đạp 16km/giờ.
Bài 3 ( 1điểm): Giải hệ phương trình sau:
(x0; y0; z0)
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

trường thcs bạch đằng
Lớp:………. Năm học 2010-2011
Họ và tên:…………………………………..
đề Ii. kiểm tra chương IIi
Môn : Toán 9 ( Đại số ) – Tiết 46
(Thời gian làm bài : 45phút)

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

I) Trắc nghiệm: (2 điểm)
Bài 1: Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Phương trình : 3x – 2y = 5 có 1 nghiệm là
A. (5 ;5) B. (5 ;-5) C(-5 ;-5) D(-5 ;5)
Câu 2 : Tập nghiệm của phương trình 0x + 2y = 5 được biểu diễn bởi
A. Đường thẳng y = 2x -5 B. Đường thẳng y =
C. Đường thẳng y = 5 – 2x D. Đường thẳng x =
Câu 3: Hệ phương trình có nghiệm là
A. (-1;-1) B. (-1;1) C. (1;-1) D.(1;1)
Câu 4: Cho phương trình x – 2y = 2 (1). Phương trình nào trong các phương trình sau có thể kết hợp với (1) để trở thành hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm.
A. B. C. – D.
II) Tự luận:( 8 điểm)
Bài 1( 4 điểm) : Giải các hệ phương trình sau.
a, b,
Bài 2 (3 điểm): Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Hai địa điểm A và B cách nhau 32 km. Cùng một lúc xe máy khởi hành từ A đến B, xe đạ

Hỏi và đáp