KT DAI CIII CHO HS KHA VA TR – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT DAI CIII CHO HS KHA VA TR, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

. BàI kiểm tra45’ Tiết 56 Đại số 8
Họ và tên
Điểm
Nhận xét của Thầy, Cô giáo:

Đề 01
Bài 1: (6 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 2x – 3 = x; b) (x + 1)(2 – 4x) = 0; c)
Bài 2 (4điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc là 50km/h. Khi đi về với vận tốc 60 km/h do đó thời gian đi về ít hơn thời gian khi đi là 30 phút
Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.

Đề cho học sinh khá
Bài 1; giải pt a) 3×2 + 5x -8 =0 b) 8×3 + 24×2 = – 36x – 8
Bài 2 : một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h .đi được 15 phút người đó gặp một ô tô đi từ B ,vận tốc 50 km/h . ô tô đi đến A nghỉ 15 phút rồi trở về B gặp người đi xe máy cách B 20 km .Tính quảng đường AB .

b

hướng dẫn, biểu điểm chấm đề 01
Bài
Nội dung
Điểm

1
a
2x – 3 = x
2x – x = 3
x = 3

1
1

b
(x + 1)(2 – 4x) = 0

1

1

c
ĐKXĐ

9x +15 + 90 – ( 14x – 70) = 0 9x +15 + 90 – 14x + 70 = 0
-5x = 175 x = – 35(TMĐK)
0,25

0,5

0,5

0,5
0,25

2
Gọi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là x (km) ( điều kiện x >45)
Thời gian dự định đi hết quãng đường AB là giờ)
Một giờ đi được 45km =>quãng đường còn lại là x – 45 (km)
=>thời gian đi hết quãng đường còn lại với vận tốc tăng 5km/h là: giờ)
Đổi 10 phút ra giờ: 10phút = giờ)
=>Theo bài ra ta có phương trình

525 + 9x – 360 = 10x x = 165 ( TMĐK)
Trả lời: quãng đường AB dài 165 km
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.