Kt dai chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kt dai chuong 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Lớp Kiểm tra 1 tiết – đại số
Họ và tên ……………..……………… Ngày kiểm tra: 24/9/2010

Điểm

Lời phê của cô giáo

Đề bài:
Bài 1 (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
1/ Phân số biểu diễn số hữu tỉ là:
A. B. C. D.
2/
A. B. C. D. -0,6
3/ Cách viết nào đúng?
A. B. C. D.
4/ (Với x N) . Giá trị của x là:
A. 3 B. 9 C. 16 D.
Bài 2 (1,5 điểm): So sánh:
a. và 1,2 b. 2515 và 810 . 330
Bài 3 (3 điểm): Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể):
a. b.
Bài 4 (2,5 điểm): Tìm x biết:
a. b.
Bài 5 (1 điểm): Người ta viết năm số hữu tỉ trên một vòng tròn, trong đó tích hai số cạnh nhau luôn bằng Tìm các số đó.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lớp Kiểm tra 1 tiết – đại số
Họ và tên ……………..……………… Ngày kiểm tra: 24/9/2010

Điểm

Lời phê của cô giáo

Đề bài:
Bài 1 (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
1/ Phân số biểu diễn số hữu tỉ là:
A. B. C. D.
2/
A. B. C. D. -0,6
3/ Cách viết nào đúng?
A. B. C. D.
4/ (Với x N) . Giá trị của x là:
A. 3 B. 9 C. 16 D.
Bài 2 (1,5 điểm): So sánh:
a. và 1,2 b. 2515 và 810 . 330
Bài 3 (3 điểm): Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể):
a. b.
Bài 4 (3 điểm): Tìm x biết:
a. b.
Bài 5 (0,5 điểm): Viết số 99 . . . 9 + 1 thành một lũy thừa.

n chữ số 9
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.