KT ĐẠI 9 CII (Có ma trận, đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT ĐẠI 9 CII (Có ma trận, đáp án), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày giảng
9A: …../…./ 2012
9B:……/…../ 2012

Tiết 29
KIỂM TRA CHƯƠNG II

I Mục tiêu:
1 Kiến thức: Kiểm tra các kiến thức cơ bản của chương về hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số bậc nhất,
2. Kỹ năng: Trả lời các câu hỏi lý thuyết, vận dụng làm bài tập.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra, cẩn thận, chính xác trong tính toán.
II. Chuẩn bị:
1.GV: Xây dựng ma trận đề, ra đề, đáp án, biểu điểm.
2.HS: Ôn tập kiến thức.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Hàm số bậc nhất và đồ thị
( 4 tiết )
Nhận biết được hàm số bậc nhất ; hàm số đồng biến, nghịch biến
Biết vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất
y = ax + b ( a0) .
Biết tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị.
Vận dụng kiến thức để tính được khoảng cách, diện tích một hình,…

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

1
0,5
5%
1
1
10%
1
0,5
5%
1
0,5
5%

1
1
10%
6
4,5
45%

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
( 2 tiết )
Nhận biết được vị trí tương đối của hai đường thẳng là đồ thị của hàm số bậc nhất.
Căn cứ vào các hệ số xác định được vị trí tương đối của hai đường thẳng là đồ thị của hàm số bậc nhất.
Xác định các dạng đường thẳng liên quan đến đường thắng cắt nhau, song song.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0.5
5%

1
1
10%

3
2
20%

Hệ số góc của đường thẳng
( 3 tiết )

Hiểu được hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a0)
Xác định được hệ số góc của đường thẳng.
Viết được phương trình đường thẳng.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
1,5
10%

1
1
10%
4
3,5
35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2,5
25%
3
2
20%
4
3,5
35%
2
2
20%
13
10
100%

Tiết 29
KIỂM TRA CHƯƠNG II
Môn: Đại số 9 (Năm học: 2011 – 2012)

Họ và tên :……………………………………………Lớp ………………..

Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề :
A. Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi:
A. m 3 B. m -3 C. m >3 D. m 3
2. Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x + 1 là:
A. (;0) B. (;1) C. (2;-4) D. (-1;-1)
3. Hàm số bậc nhất y = (k – 3)x – 6 đồng biến khi:
A. k 3 B. k -3 C. k >-3 D. k > 3
4. Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:
A. -8 B. 8 C. 4 D. -4
5. Hai đường thẳng y = ( k -2)x + m + 2 và y = 2x + 3 – m song song với nhau khi:
A. k = -4 và m = B. k = 4 và m = C. k = 4 và m D. k = -4 và m
6. Hai đường

Hỏi và đáp