KT Đai 9-Chuong III+MT+DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KT Đai 9-Chuong III+MT+DA, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9
CHƯƠNG III (Tiết 46)

NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

trình bậc nhất hai ẩn

1
0,5

1
0,5

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
1
0,5
1 1.75
1
0,5
1
1.75
1
0,5
1
1
6
6

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

1
3.5
1
3.5

Tổng
2
2,25
3
2.75
3
5
9
10

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM

I/ Trắc nghiệm:
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4

Đề II
D
B
A
C

Đề I
A
B
D
D

II/ Tự luận
Bài 1 ( 4,5 đ)
a.( x =2 ; y = 0 ) 1,75 đ
b. 1.75đ
ĐK: x 0; y0 0,25đ
Đặt a = ; b =
Tìm được a = ; b = 1đ
Tìm được x = 2; y = 5 0.5đ
(1đ)
Phương trình có 2 nghiệm ( x = 3 ; y = -2 ) ;( x = -5 ; y =-10 )
Bài 2 (3.5 đ)
Chọn ẩn và đặt ĐK cho ẩn 0,5đ
Lập hệ phương trình đúng 1.5 đ
Giải hệ phương trình đúng 1đ
trả lời vận tốc của xe máy 45km/h. vận tốc của ôtô là 6o km/h 0.5đ

trường thcs bạch đằng
Lớp:………. Năm học 2009-2010
Họ và tên:…………………………………..
đề II. kiểm tra chươngIII
Môn : Toán 9 ( Đại số ) – Tiết 46
(Thời gian làm bài : 45phút)

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm).
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước kết quả đúng.
Câu 1: Phương trình 2x – y = 5 có một nghiệm là :
A. ( 1; 3 ) ; B. (-1; 3 ) ; C. ( 3; -1 ) ; D. (1; -3 )
Câu 2. Hệ phương trình có một nghiệm là :
A. ( 1; 3 ) ; B. (-1; 3 ) ; C. (3; -1 ) ; D. (1; -3 )
Câu 3. Hệ phương trình và tương đương với nhau khi :
A. m = -1 ; B. m = 1 ; C. m = 2 ; D. m = -2
Câu 4. Hệ phương trình có :
A. vô số nghiệm ; B. có 1 nghiệm ; C. vô nghiệm ; D. có 2 nghiệm
II. Tự luận (7 điểm).
Bài 1. Giải hệ phương trình : (4.5 điểm)
a, b, c,
Bài 2. Bài tập (3.5 điểm)
Một người đi quãng đường AB dài 225 km, với 3 giờ đi bằng ô tô và
1 giờ đi bằng xe máy. Tính vận tốc của xe ô tô và vận tốc của xe máy
biết vận tốc của xe ô tô hơn xe máy là 15 km/h
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
trường thcs bạch đằng
Lớp:………. Năm học 2009-2010
Họ và tên:…………………………………..
đề I. kiểm tra chươngIII
Môn : Toán 9 ( Đại số ) – Tiết 46
(Thời gian làm bài : 45phút)

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm).
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước kết quả đúng.
Câu 1. Hệ phương trình có một nghiệm

Hỏi và đáp