KT đai 9 ch1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT đai 9 ch1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra một tiết năm 2009-2010
Môn :đại số 9 (đề i)
gian : 45 phút (không kể thời gian chép đề

I)Phần trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm )
Chọn chử cái trước câu trả lời đúng.
Biểu thức xác định khi giá trị của x là:
A. x ≤ -3 B. x ≥ 3 C. x ≥ -3 D. x ≥ 9
2. Kết quả của phép tính là :
ABCD . 15
3. Kết quả của phép tính là:
A.25 B.80 C.40 D.50
4. Đưa thừa số 4vào trong dấu căn có kết quả là :
AB. C. D
II. Phần tự luận 🙁 8 điểm )
Bài 1 : Thực hiện phép tính :
a)
b)
Bài 2 : Giải các phương trình :
a) = 7
b) =
Bài 3 :Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
a)
b) 2

đề kiểm tra một tiết năm 2009-2010
Môn :đại số 9 (đề ii)
gian : 45 phút (không kể thời gian chép đề

I)Phần trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm )
Chọn chử cái trước câu trả lời đúng.
Nếu 3thì giá trị x bằng :
A. 16 B. 6 C. 36 D. 25
2. Kết quả của phép tính là :
ABCD . 7
3. Kết quả của phép tính là:
A.25 B.80 C.40 D.50
4. Đưa thừa số 2vào trong dấu căn có kết quả là :
AB. C. D
II. Phần tự luận 🙁 8 điểm )
Bài 1 : Thực hiện phép tính :
a)
b) với a>0
Bài 2 : Giải các phương trình :
a) =
b) = 9
Bài 3 :Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
a)
b) 2

đề kiểm tra một tiết năm 2009-2010
Môn :đại số 9 (đềiii)
gian : 45 phút (không kể thời gian chép đề

I)Phần trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm )
Chọn chử cái trước câu trả lời đúng.
Nếu 2thì giá trị x bằng :
A. 5 B. 10 C. 20 D. 25
2. Kết quả của phép tính là :
ABCD . 15
3. Kết quả của phép tính là:
A.25 B.80 C.40 D.50
4. Đưa thừa số 4vào trong dấu căn có kết quả là :
AB. C. D
II. Phần tự luận 🙁 8 điểm )
Bài 1 : Thực hiện phép tính :
a)
b)
Bài 2 : Giải các phương trình :
a) = 5
b) = 7

Bài 3 :Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
a)
b) 2

đề kiểm tra một tiết năm 2009-2010
Môn :đại số 9 (đề iV)
gian : 45 phút (không kể thời gian chép đề

I)Phần trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm )
Chọn chử cái trước câu trả lời đúng.
Nếu 3thì giá trị x bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.