KT đại 8 – Chương I – 15p – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT đại 8 – Chương I – 15p, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA ĐẠI 8 (15 phút)

Đề I Giải phương trình

1/ 5 ( 2x – 3 ) – 4 ( 5x – 7 ) = 19 – 2 ( x + 11 )

2/ – x2 + 5x – 6 = 0

3/ 5x – 2 2x – 1 x2 + x – 3
2 – 2x 2 1 – x

KIỂM TRA ĐẠI 8 (15 phút)

Đề II Giải phương trình

1/ 17 – 14 ( x + 1 ) = 13 – 4 ( x + 1 ) – 5 ( x – 3 )

2/ 2×2 + 5x + 3 = 0

3/ 1 – 6x 9x + 4 x ( 3x – 2 ) + 1
x – 2 x + 2 x2 – 4

Hỏi và đáp