KT DAI 7 CII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT DAI 7 CII, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7
I. Mục tiêu:
1) Kiến thức:
Kiểm tra về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, hàm số và đồ thị hàm số y = ax (a 0)
2) Kí năng:
Thực hiện thành thạo các phép tính và vẽ đồ thị
Vận dụng để giải các bài toán liên quan.
3) Thái độ:
Cẩn thận trong tính toán, lập luận và vẽ đồ thị
II. Chuẩn bị:
GV: Đề kiểm tra, mỗi học sinh một đề
HS : Ôn tập chương II
III. Tiến trình:
Ổn định
GV phát đề
GV theo dõi HS làm bài
Sau 45 phút GV thu bài, nhận xét.
IV Ma trận đề Kiểm tra:

Cấp độ

Chủ đề
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Đại lượng tỉ lệ thuận

Tính được giá trị của 1 đại lượng tỉ lệ thuận
Giải bài toán về tỉ lệ thuận

Tìm được hệ số tỉ lệ

Số câu.
Số điểm,
tỉ lệ %

1
0,5
5%
1
2
20%

1
0,5
5%

3
3
30%

Đại lượng tỉ lệ nghịch

Tìm được hệ số tỉ lệ

Biểu diễn y theo x
Giải bài toán về tỉ lệ nghịch
Tính được giá trụ của y khi biết giá trị của x

Số câu.
Số điểm,
tỉ lệ %

1
1
10%

1
0,5
5%
1
0,5
5%
1
0,5
5%

4
2,5
25%

Hàm số
Nhận biết được bảng không phải là hàm số của y đối với x

Tính được giá trị của hàm số

Xác định được điểm thuộc đồ thị hàm số

Số câu.
Số điểm,
tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
0,5
5%

3
1,5
15%

Đồ thị hàm số

Vẽ được đồ thị của hàm số

Xác định điểm thuộc đồ thị khi biết tung độ

Xác định được tọa độ

Số câu.
Số điểm,
tỉ lệ %

1
2
20%

1
0,5
5%

1
0,5
5%
3
3
30%

Tổng số câu.
Số điểm, tỉ lệ %
3
3,5 35%
4
3,5 35%
6
3 30%
13
10 100%

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI 7 – Chương II

I)Trắc nghiệm: (0,5.6 = 3 đ)
1A; 2B ; 3C ; 4A ; 5D ; 6A
II)Tự luận:
Câu
Đáp án
Điểm

1
a) y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a a = xy
Khi x = 3 thì y = 12 nên a = 3.12 = 36
b)
c)
0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

0,5đ

2
a)Vẽ đúng hệ trục tọa độ Oxy
x = 1 y = 3 A(1;3)
Xác định đúng điểm A
Vẽ đường thẳng OA

b)Đánh dấu đúng điểm M
y = -2 3x = -2 M

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,5 đ
0,5 đ

3
Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z (cm)
Vì chu vi là 36cm nên x + y + z = 36 (1)
Vì 3 cạnh tỉ lệ với 4;6;7 nên (2)
Từ (1); (2) suy ra
Suy ra x = 10 ; y = 12 ; z = 14
Vậy đội dài 3 cạnh là 10cm; 12cm; 14cm.

0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,75đ
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.