KT+ DA chuong 1 HH7 2010-m – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT+ DA chuong 1 HH7 2010-m, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Huệ Thứ ……… ngày ….. tháng …… năm 2009
Họ và tên: ……………………………………………. KIỂM TRA 45 PHÚT
Lớp: ………………………………………………………. MÔN HÌNH HỌC – Lớp 7 – BÀI SỐ 1
Điểm
Chữ ký
Nhận xét của giáo viên:

Bằng số

Băng chữ

ĐỀ BÀI:
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2diểm)
1-Điền vào chỗ trống (……..) để được một khẳng định đúng:
a) Nếu b//c và ab thì ……………………
b) Nếu a//b và c//a thì ………………………
2- Hãy điền dấu X vào ô trống mà em chọn:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

2
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

3
Đường thẳng đi qua trung điểm của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.

4
Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

II- TỰ LUẬN : (8diểm)
Bài1: (2 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB. Trình bày rõ cách vẽ.
Bài2:(6 điểm) Xem hình vẽ, cho biết a//b và ca
a) Đường thẳng c có vuông góc với đường thẳng b
không? Vì sao?
b) Cho đường thẳng d cắt hai đường thẳng a và b tại
A và B. Cho biết 1150.
Tính số đo các góc
c) Gọi Ax và By lần lượt là tia phân giác của các góc
và Chứng minh : Ax //By.
Bài làm

ĐÁPÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN HÌNH HỌC – Lớp 7 – BÀI SỐ 1
——–o0o———
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2diểm)
1- a) ac (0.5 đ)
b) b//c (0.5 đ)
2- Hãy điền dấu X vào ô trống mà em chọn:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
X

2
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

X

3
Đường thẳng đi qua trung điểm của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.

X

4
Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

X

– Mỗi ý đúng được 0.25 điểm
II- TỰ LUẬN : (8diểm)
1- a) Học sinh vễ hình đúng ( 1 đ)
b) Cách vẽ:
– Vẽ đoạn AB = 4 cm.
– Lấy M AB sao cho MA = MB = 4 cm
(hay lấy M là trung điểm AB)
– Vẽ d AB tai M
Suy ra d là đường trung trực của đoạn thẳng AB.
( Học sinh đúng mỗi ý cho 0.25 đ X 4 = 1 đ)
2- a) Vì a//b (gt) và ca (gt) nên cb ( 1,5đ)
b) Ta có : a//b ( câu a)
1800 (hai góc trong cùng phía)
18001800 -1150 = 650 (1,5đ)
và 1150 (hai góc so le trong) (1đ)
* 1150 ( 1đ)
c) Ta có1) ( vì Ax là tia phân giác (0,25đ)
2) ( vì By là tia phân giác (0,25đ)
Vì a//b nên 3) (hai góc so le trong) (0,25đ)
Từ (1); (2) và (3) suy ra: Ax//By ( vì cặp góc so le trong bằng nhau) (0,25đ)
Lưu ý: Học sinh co thể trình bày cách khác. Nếu phù hợp vẫn cho điểm tối đa
GV ra đề : Lê Văn Hòa

Hỏi và đáp