KT chươngII (MT- ĐA chuẩn) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KT chươngII (MT- ĐA chuẩn), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 10/12/ 2011
Ngày dạy: 13/12/2011
Tiết 36:
KIỂM TRA 45’
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS nắm kĩ: Tính chất cơ bản của phân thức; các phép tính cộng, trừ, các phân thức;
biến đổi các biểu thức hữu tỉ.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tính toán hợp lí, vận dụng được kiến thức đã học để làm bài tập.
3. Thái độ: Rèn luyện tư duy độc lập suy nghĩ, tính sáng tạo trong làm bài ,tính trung thưccủa HS
II. CHUẨN BỊ
Chuẩn bị của thầy: – Ma trận đề kiểm tra – Đề kiểm tra
2. Chuẩn bị của trò : Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân thức; các phép tính cộng, trừ, nhân.chia các phân thức; biến đổi các biểu thức hữu tỉ.
+ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Phân thức- ĐKXĐ của phân thức. Tính chất cơ bản phân thức.
Nhận biết được một phân thức.
Biết khái niệm phân thức đối
-Biết các định nghĩa:Phân thức đại số, hai phân thức bằng nhau.
Hiểu và thực hiện được tính chất cơ bản của phân thức
-Hiểu các định nghĩa:Phân thức đại số, hai phân thức bằng nhau.

Tìm được ĐKXĐ của một phân thức.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

2
0,5
5%

4
1,5
15%

2. Rút gọn – Qui đông mẫu thức.

Biết vận dụng qui tắc thực hiện các phép rút gọn và qui đồng.
Vận dụng qui tắc để phối hợp thực hiện các phép cộng, trừ, nhân, chia.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1
10%

1
0.5
5%

3
1,5
15%

3. Phép công, trừ, phân thức. ( 5 tiết )
Biết tìm điều kiện xác định của phân thức
Thực hiện được các phép tính đơn giản
Phối hợp thực hiện các phép tính về cộng, trừ

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0.5
5%
1
2
20%
1
0,5
5%
1
2
20%

4
5
50%

Biến đổi biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức.( 2 tiết )
Nhận biết được phân thức nghịch đảo và hiểu rằng chỉ có phân thức khác ( mới có phân thức nghịch đảo
Biết phối hợp thực hiện các phép tính về cộng, trừ, nhân, chia.
Tìm ĐKXĐ khi biến đổi biểu thức hữu tỉ, tìm giá trị của phân thức.
Tìm điều kiện để biểu thức có giá trị nguyên
Tìm điều kiện của biến để biểu thức có giá trị bẳng một số cho trước và ngược lại

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%

1
0.5
5%

1
1
10%
3
2
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%
7
5
50%
4
3,5
35%
1
1,0
10%
14
10
100%

ĐỀ:
I. TRẮC NGHIỆM: (5điểm)
Bài 1: (1 điểm) Điền dấu “ X ” vào ô thích hợp
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
là một phân thức đại số

2
Phân thức đối của phân thức là

3
Phân thức được xác định khi x5 và x-5

4

Bài 2: (4 điểm )
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng nhất trong các câu sau
Câu 1: Biến đổi phân thức thành phân thức có tử là 12×2 + 9x thì khi đó mẫu thức là:
A.3×3 + 15 B.3×3 – 15 C.3×3 + 15x D. 3×3 – 15x
Câu 2: Cho đẳng thức: . Đa thức phải điền vào chỗ trống là:

Hỏi và đáp