kt chuongI hh(ma tran new) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về kt chuongI hh(ma tran new), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 9 Ngày soạn:08/10/2011
Tiết 17 Ngày dạy:11/10/2011
KIỂM TRA CHƯƠNG I
I MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Kiểm tra việc nắm vững các kiến thức cơ bản về căn bậc hai, vận dụng các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai, thực hiện các phép tính, rút gọn biểu thức chứng minh đẳng thức,
-Kĩ năng: trình bày bài giải rõ ràng, nhanh nhẹn, chính xác.
-Thái độ: Tính trung thực nghiêm túc trong làm bài.
II. Chuẩn bị: GV: Đề bài, giấy kiểm tra phô tô
HS: Ôn tập kiến thức chương I
III Các hoạt động dạy và học
1.ổn định lớp
2. Kiểm tra
THIẾT LẬP MA TRẬN

TÊN CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG CỘNG

CẤP ĐỘ THẤP
CẤP ĐỘ CAO

1. Những hệ thức trong tam giác vuông.

– Hiểu cách chứng minh các hệ thức.

Số câu
Số điểm, tỉ lệ

1
1

1
1 = 10%

2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
– Hiểu các định nghĩa: sin(, cos(, tan(, cot(.
– Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.
– Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.
– Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính.
– Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tập.
– Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính.

Số câu
Số điểm, tỉ lệ
1
1
1
1
3
4

5
6 = 60%

3. Hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông

– Hiểu cách chứng minh các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông.
– Vận dụng được các hệ thức trên vào giải các bài tập .

Số câu
Số điểm, tỉ lệ

2
2
1
1

3
3 = 30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%
4
4
40%
5
5
50%
10
10

Họ và Tên …………………………… Kiểm Tra Chương I
Lớp:9. Môn : Hình Học 9 – Thời gian 45 phút

Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ BÀI
Bài 1(2,5đ): Trong tam giác ABC có AB = 12 cm, = 400, = 300, đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, HC?
Bài 2(2,5đ): Dựng góc ( biết . Rồi tính độ lớn của góc (.
Bài 3(5đ): Cho tam giác ABC ; AB = 3 cm ; AC = 4 cm. BC = 5 cm
a) chứng minh tam giác ABC vuông tại A
b) Giải tam giác vuông ABC?
c) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.
d) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính diện tích của tứ giác AMEN.
BÀI LÀM

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài
Đáp án
Điểm

1
vẽ hình

0.5

AH = AB.sinB =12. sin400
1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.