kt chuong1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kt chuong1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 22: kiểm tra một tiết
Soạn:
Giảng:

.
C. Ma trận đề
Chủ đề chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Phép toán trong Q
3
3

1
1

4
4

Thực hiện phép tính

3
3
3
3

Tìm X

1

1

1

1

Nội dung bài tỉ lệ

1

2
1

2

Tổng

3

3
2

1
4

5

9

C. đề bài

I. Trắc nghiệm:( 3 điểm)

Bài1 (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:
a) =
A. – 1,35 B. 1,35 C. 0
b) (- 5)8 . (- 5)3=
A. (5)11 B. (- 5)24 C. (- 5)11
c) =
A. B. C.
II. Tự luận: (7 điểm)

Bài 2: (3,5 điểm): Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)
a+
b) 16

c) (- 2)3 .

Bài 3: Tìm x trong tỉ lệ thức:
4= 6 : 0,3

Bài 4: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.
Bài 5: Trong hai số: 2300 và 3200, số nào lớn hơn giải thích?

Đáp án – Biểu điểm:
Bài 1: (3điểm) (Mỗi câu đúng 1 điểm.)
a) B.
b) C.
c) B.
Bài 2: (3 điểm). (Mỗi câu đúng 1 điểm)
a)
b) 20
c) -3

Bài 3: (1 điểm)
x =

Bài4: (2 điểm)
Gọi số giấy vụn thu được của các chi đội 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c (kg)
Ta có:
và a+ b+ c = 120

( = 5

( a = 9 . 5 = 45 (kg)
b = 7. 5 = 35 (kg)
c = 8 . 5 = 40 (kg)
Bài 5 (1 điểm)
2300 = (23)100 = 8100; 3200 = (32)100 = 9100
vì 8100 < 9100 ( 2300 < 3200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.