KT chuong IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT chuong IV, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 65: kiểm tra chương iv
I/Mục tiêu
1 – Kiến thức:
– Củng cố và khắc sâu cho học sinh về các kién thức về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân của bpt, giải bpt, c/m bất đẳng thức.
– Nắm được khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh.
2 – Kĩ năng: – Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải bài.
3 –Thái độ.
Linh hoạt, sáng tạo trong học tập
Suy luận lô gíc. Tính cẩn thận chính xác
II/ Chuẩn bị:
Giáo viên: in đề kiểm tra (mỗiHS một đề)
Học sinh : Ôn tập chương IV,
III/Hình thức
Kiểm tra tự luận
Ma trân đề kiểm tra
Mức độ

Nội dung chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Vận dụng
Cấp độ cao

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân
Biết mối liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân

1- câu 1a
1 điểm
10%

1
1
10%

BPT bậc nhất một ẩn
Nhận biết được BPT đơn giản nhất thông qua hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của nó trên trụch số
Biết giải BPT bậc nhất một ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

1- câu 1b
1điểm
10%

2 – câu 3a,b
3 điểm
30%

3
4
40%

Biết cách giải BPT đưa được về bất PT bậc nhất một ẩn.

Biết cách giải BPT đưa được về bất PT bậc nhất một ẩn

2-câu3a,b
3 điểm
40%

2
3
30%

5. Bất đẳng thức

Biết cách c/m một BĐT đơn giản

1-câu4
1 điểm
10%
1
1
10%

6 . PT chứa dấu giá trị tuyệt đối

Biết giải PT chứa dấu giá trị tuyệt đối

1-câu5
1 điểm
10%

1
1
10%

2
2
20%
2
3
30%
3
4
40%
1
1
10%
8
10
100%

IV/Tiến trình bài học
1 . ổn định lớp
2. Bài mới:
Bài 1 (2 điểm)
Cho a >b hãy so sánh -3a với -3b
Viết một bất phương trình đơn giản nhất có tập nghiệm biểu diễn bởi hình vẽ sau: [
Bài 2: (3 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 3x + 5 >14;
b) 3x -3 9;
Bài 3: (3 điểm) Giải các bất phương trình sau
c) 5x –3(x + 1) >- 5x + 4(x – 6);
d)
Bài 4: (1 điểm) Cho a, b là các số dương. Chứng minh rằng:
Bài 5: Giải phương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.