kt chương IV (t67)đại số 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kt chương IV (t67)đại số 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Trần Quang Diệu Kiểm tra Chương IV (tiết 67) – Đại số 8
Họ và tên Thứ ngày tháng năm 20
Lớp8 Đề1
Điểm
Nhận xét của giáo viên

I.TRẮC NGHIỆM:(3đ)
1) (1đ)Đúng hay sai ? (đánh dấu “(” vào ô thích hợp) Cho a < b ta có :
Câu
Đúng
Sai

a) -5a -7 < -5b -7

b) 2 – >0

2)(0.5đ) Hai bất phương trình nào sau đây tương đương với nhau:
A. 3x+ 6 -3 B. 3x+ 6 < 0 và x4 B. x( x- 2) 0 D. –2x = -3x –5
4) )(0.5đ)Cho – 4x + 12 >0 , phép biến đổi nào dưới đây là đúng :
A. 4x >- 12 B. 4x -12 D. x < – 12
5) (0.5đ) Nghiệm của bất p t là:A. x > 5 B. x -5 D. x < -5
II.TỰ LUẬN:(7đ)
1) (3đ). Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
a) 3x ( 12 ( 0 b)
2) (2đ). Tìm x sao cho :
a) Giá trị của biểu thức 2 ( 8x nhỏ hơn giá trị của biểu thức 4(2(x)
b)Giá trị của biểu thức không lớn hơn giá trị tương ứng của biểu thức x – 5 ?
3) (2đ). Giải phương trình (-5x +1( = 7x + 4
BÀI LÀM
………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trường THCS Trần Quang Diệu Kiểm tra Chương IV (tiết 67) – Đại số 8
Họ và tên Thứ ngày tháng năm 20
Lớp8 Đề2
Điểm
Nhận xét của giáo viên

I.TRẮC NGHIỆM (3đ):
1) (1đ) Đúng hay sai ? (đánh dấu “(” vào ô thích hợp) Cho a < b ta có :
Câu
Đúng
Sai

a) -3a -5 < -3b -5

b)

2)( 0.5đ) Hai bất phương trình nào sau đây tương đương với nhau:
A. 5x+ 10 < 0 và x -3 C.3x+ 9 < 0 và x-3 D.4x+ 8< 0 và x-2
3)( 0.5đ)Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A. x + 2 >-14 B. x( x- 2) 0 D. 6x = -3x –5
4) (0.5đ )Tập nghiệm của 5 – 2x là :
A. x / x ; B. x / x ; C. x / x ; D. x / x
5) (0.5đ )Cho a < b, hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. 3a – 5 >3b – 5 B. – 2a > – 2b C. 3a + 8 > 3b + 8 D. 7 – 2a < 7 – 2b.
II.TỰ LUẬN: (7đ)
1) (3đ). Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
a) -5x ( 15 ( 0 b)
2) (2đ). Tìm x sao cho :
a) Giá trị của biểu thức 9( 3x nhỏ hơn giá trị của biểu thức 4(2( 7x)
b)Giá trị của biểu thức không lớn hơn giá trị tương ứng của biểu thức x -7 ?
3) (2đ). Giải phương trình (2x – 5( = 6 -3x
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp