Kt chuong IV Ds9 50% trac nghiem – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kt chuong IV Ds9 50% trac nghiem, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NHƠN PHÚC NĂM HỌC: 2014-2015
HỌ VÀ TÊN:……………………………………………..LỚP 9A
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG IV( Bài số 6)
`I.TRẮC NGHIỆM: (5điểm ) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời

Câu 1: Điểm M(-1;-2) thuộc đồ thị hàm số y = (m-1)x2 khi m bằng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. -1
Câu 2: Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình -2×2 -3x -m = 0 thì x1 + x2 bằng :
A. B. C. D.
Câu 3: Tích hai nghiệm của phương trình -15×2 + 75x – 225 = 0 là:
A. 5 B. 15 C. – 15 D. -5
Câu 4: Biệt thức (` của phương trình -4×2 – 2mx + 1 = 0 là:
A. m2 – 16 B. m2 – 4 C. – m2 + 4 D. m2 + 16
Câu 5: Cho phương trình bậc hai 5×2 – 2x – 4m = 0. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi:
A. Với mọi m. B. m ≥ 0 C. m >0 D. m < 0
Câu 6: Cho hàm số y = . Kết luận nào sau đây đúng?
A. y = 0 là giá trị lớn nhất của hàm số.
B. y = 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số.
C. Không thể xác định được giá trị nhỏ nhất của hàm số trên.
D. Có thể xác định được giá trị lớn nhất của hàm số trên.
Câu 7: Đồ thị hàm số y = đi qua điểm nào trong các điểm :
A. (0 ; ) B. (3; -6) C. (-1; ) D. ( 1; )
Câu 8: Phương trình bậc hai x2 – 2( m+1)x – 4m = 0 có nghiệm kép khi m bằng:
A. 1 B. -1
C. với mọi m D. Một kết quả khác
Câu 9: Một trong hai nghiệm của phương trình 1002×2 + 1003x – 2005 = 0 là:
A. B. C. -1 D.
Câu 10: Cho hàm số y = . Kết luận nào sau đây đúng?
A. Hàm số trên luôn đồng biến.
B. Hàm số trên đồng biến khi x >0, Nghịch biến khi x < 0.
C. Hàm số trên luôn nghịch biến
D. Hàm số trên đồng biến khi x 0.
II.TỰ LUẬN : (5điểm )
Bài 1 : (2điểm) Cho (P): y = x2 và (d): y = -3x + 2
Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên.( Bằng phép tính)
Bài 2 : (2điểm) Hai chiếc máy cày cùng làm chung thì trong 4 giờ cày xong một thửa ruộng. Nếu để mỗi máy cày riêng thì máy cày này cày xong trước máy cày kia 6 giờ. Hỏi, nếu cày riêng thì mỗi máy cày xong thửa ruộng trong thời gian bao lâu ?
Bài 3 : (1điểm) Cho phương trình x2 + (2m+1)x +m = 0 ( m là tham số), giả sử phương trình có 2 nghiệm là . Tìm giá trị của m để biểu thức có giá trị nhỏ nhất.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRƯỜNG THCS NHƠN PHÚC NĂM HỌC: 2014-2015
HỌ VÀ TÊN…………………………………………………………………………LỚP 9A
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG IV( Bài số 6)
I. TRẮC NGHIỆM. (5điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời

Câu 1 : Cho hàm số y = -. Kết luận nào sau đây đúng?
A. y = 0 là giá trị lớn nhất của hàm số.
B. y = 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số.
C. Không thể xác định được giá trị nhỏ nhất của hàm số trên.
D. Có thể xác định được giá trị lớn nhất của hàm số trên.
Câu 2 : Đồ thị hàm số y =

Hỏi và đáp