KT chương IV ĐS 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT chương IV ĐS 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT
ĐỀ:A

Bài 1( 3điểm) Cho phương trình x2 – 5mx – 6 = 0 (m là tham số) (1)
a) Tìm m khi x1 = 1; tìm nghiệm còn lại
b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để .

Bài 2: ( 3điểm) Cho phương trình có hai nghiệm là . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức:
Bài 3: (4điểm) Cho phương trình: x2 – 2( k + 2 )x – 2k – 6 = 0 (k là tham số)
Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của k
Định k để pt (1) có hai nghiệm đối nhau
Gọi là hai nghiệm của phương trình. Tìm giá trị nhỏ nhất của : A= và giá trị k tương ứng

KIỂM TRA 1 TIẾT
ĐỀ:B

Bài 1: ( 3điểm) Cho phương trình x2 + 3mx – 4 = 0 (m là tham số) (1)
a) Tìm m khi x1 = – 1; tìm nghiệm còn lại
b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để .
Bài 2: ( 3điểm) Cho phương trình có hai nghiệm là . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức:
Bài 3: ( 4điểm) Cho phương trình: (m là tham số )
Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m
Định m để pt (1) có hai nghiệm nghịch đảo nhau
Gọi là hai nghiệm của phương trình. Tìm giá trị nhỏ nhất của
B = và giá trị m tương ứng

Hỏi và đáp