KT chuong IV DAI 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT chuong IV DAI 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 67 Kiểm tra chương IV đại số lớp 9
I. Mục tiêu bài kiểm tra
1. Kiến thức: Kiểm tra việc hệ thống các kiến thức trong chương IV của HS về: Hàm số cách vẽ đồ thị H/S tìm một điểm trên đồ thị,
Phương trình bậc hai: Cách giải phương trình bằng công thức nghiệm, nhẩm nghiệm, vận dụng hệ thức Vi et và các t/c về hệ số của pt bậc hai để nhẩm nghiệm của pt…
2. Kỹ năng: Kiểm tra kỹ năng trình bày một vấn đề qua bài toán, mức độ xử lí thông tin qua bài KT
3. Thái độ trung thực và tự giác trong KT
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Tên
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Chủ đề 1
Hàm số y = ax2
a 0

Biết vẽ đồ thị hàm số
y = ax2 (a 0)

Số câu
Số điểm

1- 1b
1,5 đ

1
1,5 đ

Chủ đề 2
Giải phương trình bậc hai
Nhận biết được sac hệ số của PT bậc hai và lập được biết thức
Giải PT bậc 2;
PT quy về PT bậc hai bằng công thức nghiệm, nhẩm nghiệm
Giải bài toán bằng cách lập pt bậc hai

Số câu
Số điểm

1 – Câu 3a
1 đ
1- Câu 2

1 – Câu 4

3
6 đ

Chủ đề 3
thức Vi-et và ứng dụng

Dùng hệ thức Vi-ét để tìm tổng và tích của 2 ngh PT bậc 2

Vận dụng hệ thức Vi-ét để tìm tham số m thỏa mãn đ/k bài ra

Số câu
Số điểm

1- Câu 1a
1 đ

2- Câu 3b-c
1,5 đ
2
2 ,5đ

Tổng số câu
Tổng số điểm

2
2 đ
2
4,5 đ
1
2 đ
2
1,5 đ
7
10 đ

Câu 1(2,5 đ)
a) Cho phương trình 11×2 + 3x – 25 = 0. Không giải phương trình hãy tính tổng x1 + x2 và tích x1. x2 các nghiệm của pt trên.
b) Vẽ đồ thị HS y = x2 (P) và tìm trên đồ thị điểm có hoành độ bằng 4
Câu 2: (3đ) Giải các phương trình sau:
a) 2012×2 – 2014x +2 = 0 ; b) x4 + 7 x2 – 8 = 0
Câu 3( 2,5 điểm) : cho phương trình x2 – (m +2) x + 2m = 0
a. Xác định các hệ số a, b, c của phương trình và tính theo m ( 1.0)
b. Tìm m để pt có nghiệm kép, tìm nghiệm kép đó (1.0)
c.Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn = 20 ( 0,5)
Câu 4 : Một tàu thủy đi từ A đến B cách nhau 150km rồi quay trở về A ngay. Cả đi lẫn về mất 11giờ 15 phút. Tính vận tốc tàu thủy khi nước yên lặng biết vận tốc của dòng nước là 3km/h
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
a) PT bậc hai : 11×2 + 3x – 25 = 0
Ta có : a.c = 11 .(-25) < 0 nên PT luôn có hai nghiệm phân biệt
Theo Viet ta có: x1 + x2 = ; x1.x2 =

0,5

0,5

b) Lập bảng GT và vẽ được đồ thị h/s

Tìm được M(4 ; 8)

1,0

0,5

Câu 2
a) 2012×2 – 2014x +2 = 0 
Có a + b + c = 0 suy ra PT có nghiệm
x1 = 1 ; x2 =

0,75

0,75

b) x4 + 7 x2 – 8 = 0
Đặt y = x2 ( ĐK y 0) Ta có PT
y2 + 7y – 8 = 0, ta có 1 + 7 + (-8 ) = 0 hay a + b+ c = 0 nên PT có nghiệm y1 = 1 (TMĐK)
y2 = – 8 ( Loại)
Với y1 =1 suy ra x2 = 1 Vậy x = 1 hoặc x = -1
PT đã cho có hai

Hỏi và đáp