KT CHUONG IV 15′ DE 02 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KT CHUONG IV 15′ DE 02, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Cảnh Hóa. Bài kiểm tra 15’. Môn: Đại Số 8 IV
Họ và tên:………………………………………………………………… Lớp: 8 …….. Ngày …………. tháng 04 năm 2010
Điểm
Lời phê của Thầy, Cô giáo

Đề 02
Câu 1 Giải và biểu diễn tập nghiệm trên trục số các bất phương trình sau:
a) 3x – 2 4x + 5 c)
Câu 2 Giải phương trình sau:
Câu 3 Chứng minh rằng: x2 + 2x + 2 >0 với mọi x
Bài làm

Hướng dẫn chấm đề 02
Câu 1 Giải và biểu diễn tập nghiệm trên trục số các bất phương trình sau:
a) 3x – 2 x < – 1 (1đ) Biểu diễn 1đ
b) 5x + 7 >4x + 5 x > – 2 (1đ) Biểu diễn 1đ
c) 20x – 20 < 28 – 4x 24x x < 2 ( 1đ)
Biểu diễn 1đ
Câu 2 Giải phương trình sau:
0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
Phương trình đã cho có nghiệm x = 4 và x = (0,5đ)
Câu 3 Chứng minh rằng: x2 + 2x + 2 >0 với mọi x
Ta có: x2 + 2x + 2 = (x2 + 2x + 1) + 1 (1đ)
= (x + 1)2 + 1 >1 > 0 với mọi x
Vậy x2 + 2x + 2 >0 với mọi x (1đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.