KT Chương III (Tự luận) – Ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT Chương III (Tự luận) – Ma trận, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

: 28
: 57
Ngày soạn: 01/03/2011
Ngày dạy: 06/03/2011
Lớp: 8/1 + 8/2

KIỂM TRA CHƯƠNG III
I. MỤC TIÊU
– Đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức đã học ở Chương III .
II. CHUẨN BỊ
– GV: Đề kiểm tra
– HS: Ôn tập kiến thức của chương III.
– Phương pháp: HS tự lực cá nhân
III. ĐỀ KIỂM TRA
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số
2. Phát đề kiểm tra
Ma trận đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Phương trình bậc nhất một ẩn
Chỉ ra điều kiện của phương trinh bậc nhất
Hiểu cách giải phương trình

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
1,0 33,3%
1
2,0 66,7%

2
3,0 đ = 30%

Phương trình tích

Hiểu cách giải
Biết phân tích đưa về phương trình tích

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1,0 50%
1
1,0 50%

2
2,0 đ = 20%

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Biết vận dụng phương pháp giải

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
2,0 100%

1
2,0 đ = 20%

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Hiểu cách thiết lập phương trình và kết luận bài toán

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
3,0 100%

1
3,0 đ = 30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
1
1,0
3
6,0
2
3,0

6
10 điểm

ĐỀ BÀI
Bài 1. Tìm điều kiện của m để phương trình sau là phương trình bậc nhất một ẩn:
(m – 2)x – m + 1 = 0
Bài 2. Giải phương trình sau: 2x – 6 = 5x – 9
Bài 3. Giải các phương trình
a) (x – 7)(2x + 5) = 0
b) 4×2 – 6x = 0
Bài 4. Giải phương trình sau:
Bài 5. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 4 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc
5 km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB

ĐÁP ÁN

Bài
Đáp án
Biểu điểm

Bài 1
(m – 2)x – m + 1 = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn
( m – 2 ( 0 ( m ( 2

Bài 2
2x – 6 = 5x – 9 ( 5x – 2x = 9 – 6 ( 3x = 3 ( x = 1

Bài 3
a) (x – 7)(2x + 5) = 0 ( x – 7 = 0 hoặc 2x + 5 = 0
* x – 7 = 0 ( x = 7
* 2x + 5 = 0 ( x =

0,5

0,5

b) 4×2 – 6x = 0 ( 2x(2x – 3) = 0 ( x = 0 hoặc 2x – 3 = 0
* x = 0
* 2x – 3 = 0 ( x =

0,5

0,5

Bài 4
ĐKXĐ: x 0

x(4 + 3x) = 3(x2 + 1)
4x + 3×2 = 3×2 + 3
4x = 3
x = (thỏa mãn điều kiện)
Vậy S =
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Bài 5
Gọi quãng đường AB là x (x >0, km)
Thời gian lúc đi là:
Thời gian lúc về là:
Theo bài ra ta có phương trình: – =
5x – 4x = 10 x = 10 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy quãng đường AB dài 10 km.
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

3. Theo dõi HS
– Chú ý theo dõi nhắc nhở HS làm bài nghiêm túc, tránh gian lận, gây mất

Hỏi và đáp