kt chuong III tiết 56 đs 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kt chuong III tiết 56 đs 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Trần Quang Diệu Kiểm tra chương III (tiết56) – Đại số 8
Họ và tên Thứ ngày tháng năm 20
Lớp 8A Đề1
Điểm
Nhận xét của giáo viên

I.TRẮC NGHIỆM (3đ):
1) (0.5đ) Phương trình sau đây có bao nhiêu nghiệm. x4 + x = 0
A.Một nghiệm B. Hai nghiệm C.Ba nghiệm D. Vô số nghiệm
2) (2đ) Điền x vào đúng hay sai
Câu
Nội dung
Đúng
sai

1
Pt 3x – 6 = 0 và pt 2x = 4 là 2 pt tương đương

2
Pt : là pt một ẩn.

3
Pt : ax + b =0 là pt bậc nhất một ẩn.

4
Pt 2x-1 = 2x-1 có vô số nghiệm

3) (0.5đ) Trong các phương trình sau, phương trình nào là pt bậc nhất một ẩn
A. 0x – 9 = 14 B. 5x + 2×2 = 0 C. D. x = -29
II.TỰ LUẬN (7đ):
1) (5 đ) Giải các phương trình sau đây :a) 11x ( 3 = 3x + 12 b)
c) +1 d) x4 – 5×2 + 4 = 0
3) (2đ) Một người đi xe gắn máy từ A đến B với vận tốc trung bình 45km/h, lúc về người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 36km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45ph. Tính quãng đường AB ?
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trường THCS Trần Quang Diệu Kiểm tra chương III (tiết56) – Đại số 8
Họ và tên Thứ ngày tháng năm 20
Lớp 8A Đề2
Điểm
Nhận xét của giáo viên

I.TRẮC NGHIỆM (3đ):
1) (0.5đ). Phương trình sau đây có bao nhiêu nghiệm. x5 – x = 0
A.Một nghiệm B. Hai nghiệm C.Ba nghiệm D. Vô số nghiệm
2) (2 đ) Điền x vào đúng hay sai
Câu
Nội dung
Đúng
sai

1
Pt 3×2 – 6x = 0 và pt 4x = 8 là 2 pt tương đương

2
Pt : ax + b =0 ;() là pt bậc nhất một ẩn.

3
Pt : là pt một ẩn.

4
Pt 3x-3 = 3x-1 có vô số nghiệm

3) (0.5đ) Trong các phương trình sau, phương trình nào là pt bậc nhất một ẩn
A. 0x – 8 = 12 B.x = 33 C. D. 4x – x2 = 0
II.TỰ LUẬN (7đ):
1) (5 đ) Giải các phương trình sau đây :a) 7x ( 12 = 3x + 4 b)
c) d) x4 – 2×2 + 1 = 0
3) (2đ) Một người đi xe gắn máy từ A đến B, vận tốc 25km/h và quay liền từ B về A với vận tốc 20km/h.Cả đi và về mất 5 giờ 24 phút . Tính quãng đường AB ?
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.