KT chuong III MT + De + Da – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT chuong III MT + De + Da, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS BẢO THUẬN KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Lớp: 9A……………………….. Môn : HÌNH HỌC 9

Bài 1: (1,0 đ) Cho hình vẽ, biết số đo cung AmB bằng 600.
Tính số đo cung AnB?

Bài 2: (0,5 đ) Cho đường tròn (O), hai dây AB và CD. Điền vào chỗ trống cho thích hợp:
Nếu sđ = sđ thì AB …. CD.
Nếu AB > CD thì sđ … sđ.
Bài 3: (1,5 đ) Cho hình vẽ, biết sđ = 1350 , sđ = 450.
Chứng minh AB CD?

Bài 4: (1,75đ) Cho hình vẽ sau, biết sđ =1200. Tính , ?

Bài 5: (1,25 đ) Vẽ cung chứa gĩc 500 trên đoạn thẳng BC = 4 cm. Nêu rõ cách vẽ?
Bài 6: (1,0 đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ tia BE cắt cạnh AC tại E. Qua C kẻ CD BE tại D. Chứng minh rằng tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn?
Bài 7:(1,5 đ) Cho hình tròn (O; 5cm). Tính chu vi và diện tích hình tròn đó?
Bài 8:(1,5 đ) Cho đường tròn ngoại tiếp hình vuông có cạnh bằng 4cm. Tính tổng diện tích 4 hình viên phân được tạo bởi hình vuông và đường tròn đó?

MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Góc ở tâm. Số đo cung
(2 tiết)

– Biết chuyển số đo cung nhỏ sang số đo của góc ở tâm.
– Tính được số đo cung lớn

Số câu: 1
Số điểm: 1,0đ
Tỉ lệ: 9,5%

Số câu: 1 (Bài 1)
Số điểm: 1,0đ
Tỉ lệ: 100%

Số câu: 1
Số điểm: 1,0đ
Tỉ lệ: 9,5%

2. Liện hệ giữa cung và dây
(1 tiết)
– HS nhận biết mối liên hệ giữa cung và dây để so sánh được độ lớn của hai cung theo hai dây tương ứng

Số câu 1
Số điểm 0,5
Tỉ lệ: 0,47 %
Số câu: 1(Bài 2)
Số điểm: 0,5đ
Tỉ lệ: 100%

Số câu 1
Số điểm 0,5
Tỉ lệ: 0,47 %

3. Góc tạo bởi hai cát tuyến của đường tròn
(6 tiết + 1 tiết)

– HS tính được số đo các góc theo cung bị chắn
– HS vdụng t/c góc có đỉnh trong đường tròn C/m 2 đường thẳng vuông góc

Số câu: 2
Số điểm: 3,25đ
Tỉ lệ:33,3%

Số câu:1(Bài 3)
Số điểm: 1,5đ
Tỉ lệ:46,1%
Số câu:1(Bài 4)
Số điểm: 1,75đ
Tỉ lệ:53,9%

Số câu: 2
Số điểm: 3,25đ
Tỉ lệ:33,3%

4. Cung chứa góc
(3 tiết)

– HS vận dụng quỹ tích cung chứa góc vào dựng hình

Số câu: 1
Số điểm: 1,25đ
Tỉ lệ:14,3%

Số câu:1(Bài 5)
Số điểm: 1,25đ
Tỉ lệ: 100%

Số câu: 1
Số điểm: 1,25đ
Tỉ lệ:14,3%

5. Tứ giác nội tiếp
(2 tiết)

HS C/m được tứ giác nội tiếp

Số câu: 1
Số điểm: 1,0đ
Tỉ lệ:10%

Số câu: 1 (Bài 6)
Số điểm: 1,0đ
Tỉ lệ: 100%

6. Công thức tính độ dài đường tròn, diện tích hình tròn. Giới thiệu hình quạt tròn và diện tích hình quạt tròn.
(5 tiết + 1 tiết)

HS hiểu các công thức để tính chu vi, diện tích hình tròn.
HS tính được diện tích của 4 hình viên phân giới hạn bởi hình vuông và đường tròn ngoại tiếp hình vuông.

Số câu: 2
Số điểm: 3

Hỏi và đáp