KT CHƯƠNG III (MỚI) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT CHƯƠNG III (MỚI), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tân Dương
Lớp:
Họ và tên:
KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN SỐ HỌC 6

Điểm
Lời phê của giáo viên

A/Lí thuyết: (2 đ)
Phát biểu qui tắc chuyển vế
Tìm x, biết: 5- 2x= -4
B.Bài tập: (8 đ)
1/ a/Tìm số đối của: -45, 15, 0, -7 (1 đ)
b/ Tìm giá trị tuyệt đối của -12, 0, 3, -4 (1đ)
2/ Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -12, 6, 0,-7 (0,5đ)
3/ Tính: (3 đ)
a/ 327+[245-(245+327)]
b/ (-12)+56+(-18)+14
b/ 15.(-24)+15.(-76)
c/ (-3)2.4-24. 5
4/ Tìm x, biết: (2,5 đ)
a/ (6-x)+5=-7
b/ 3-(3x-4)= -2
b/ 2x+24= 12
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp