KT chuong III-DS 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT chuong III-DS 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2015-2016
Họ và tên: ………………………………………………………………..lớp…………Ngày kiểm tra……/02/2016
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT ( BÀI SỐ 4)
Điểm

Lời phê của Giáo Viên

I. TRẮC NGHIỆM. ( 5 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời

Câu 1. Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất:
A. B. C. D.
Câu 2. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào cắt đường thẳng ?
A. B. C. D.

Câu 3. Hàm số y = – x – b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 khi b bằng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. – 2.
Câu 4. Hệ số góc của đường thẳng là:
A. 3. B. C. – 2 D.
Câu 5. Cho hàm số và . Với giá trị nào của m thì đồ thị hai hàm số trên song song với nhau?
A. B. C. D. Không có m thoả mãn.
Câu 6. Hàm y = (m – 2)x + 5 khi:
A. m 2 C. m 2 D. m 2
Câu 7. Phương trình x -5y = 11 nhận cặp số nào sau đây làm nghiệm
A. (-2; 1) B. (2; 1) C. (2; -1) D. (1; -2)
Câu 8. Nếu điểm M (2; -3) thuộc đường thẳng -x + 2y = m thì m bằng :
A. -8 B. -2 C. 2 D. -10
Câu 9. Hệ phương trình tương đương với hệ phương trình
A. B. C. D.
Câu 10. Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình 2x – y = -1 được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vô nghiệm .
A. y = 2x -3 ; B. 2x +y =2 ; C. y = x -2 . D. x -2y =1
II. TỰ LUẬN: ()
Bài 1. (1,5 điểm) Cho hệ phương trình
Giải hệ phương trình với m = 2
Bài 2. (2,5 điểm) Hai ô tô khởi hành từ hai địa điểm A và B cách nhau 210 km đi ngược chiều nhau sau 3 giờ chúng gặp nhau. Tìm vận tốc mỗi ô tô, biết rằng vận tốc ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc ô tô đi từ B 10km/h.?
Bài 3. (1điểm) Tìm giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện x >0 và y > 0.
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2015-2016
Họ và tên: ……………………………………………………………………lớp……….Ngày kiểm tra……/02/2016
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT ( BÀI SỐ 4)
Điểm

Lời phê của Giáo Viên

I. TRẮC NGHIỆM. ( 5 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời

Câu 1. Phương trình x -5y = 7 nhận cặp số nào sau đây làm nghiệm
A. (-2; 1) B. (2; 1) C. (2; -1) D. (1; -2)
Câu 2. Nếu điểm M (2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.