KT chương III đại số 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT chương III đại số 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………. KIỂM TRA (1 tiết)
Lớp: 7 Môn: Đại số

Điểm
Lời phê của cô giáo
Chữ kí phụ huynh

Đề bài:
I/ Trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án đúng nhất.
Bài 1: (1,5 điểm)
Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS, thầy giáo lập được bảng sau :

Thời gian (x)
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tần số ( n)
6
3
4
2
9
4
4
7
1
N= 40

1) Mốt của dấu hiệu là :
A. 12 B. 10 C. 9 D. 8
2) Số các giá trị của dấu hiệu là :
A. 12 B. 4 C. 40 D. 72
3) Tần số của giá trị 4 là:
A. 4 B. 6 C. 9 D. 10
4) Tần số học sinh làm bài trong 10 phút là :
A. 10 B. 9 C. 5 D. 4
5) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A. 9 B. 10 C. 12 D. 40
6) Tổng các tần số của dấu hiệu là :
A. 40 B. 12 C. 10 D. 8
Bài 2: (1,5 điểm) Kết quả doanh thu của mỗi ngày của một của hàng được ghi lại trong bảng sau:

Doanh thu triệu đồng (x)
1,5
2
3,2
4,5
5
5,6
6,2
8

Tần số (n)
5
3
6
5
6
2
4
5

1) Dấu hiệu là:
A. Mỗi ngày của của hàng
B. doanh thu của mỗi ngày của một của hàng
C. Thống kê doanh thu của mỗi ngày của một của hàng
2) Tổng số ngày được thống kê là:
A. 36 B. 32 C. 6 D. 8
3) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 6 B. 8 C. 10 D. 16
4) Mốt của dấu hiệu là :
A. 6 B. 3,2 C. 5 và 3,2 D. 8
5) tần số lớn nhất là:
A. 8 B. 6,2 C. 6 D. 5,6
6) Tần số của giá trị 5 là:
A. 4,5 B. 6 C. 8 D. 1,5
II/ Bài tập (7đ)
Điểm kiểm tra một tiết môn đại số của lớp 7C Trường THCS Kim Sơn được ghi lại có kết quả như sau:

8 9 4 5 7 6 8 9 4 7
7 8 5 4 9 6 7 5 8 8
5 8 5 9 6 4 7 10 5 7
8 6 4 9 4 5 7 7 6 8

a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Có bao nhiêu học sinh trong lớp 7C
c) Hãy lập bảng “ tần số ”; “ tần suất ” của dấu hiệu.
d) Tính điểm trung bình của cả lớp (làm tròn đến số thập phân thứ hai)
e) Biểu diễn dấu hiệu bằng biểu đồ hình cột.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.