KT chuong II-DS9_co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT chuong II-DS9_co ma tran, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày dạy: 13/12/2010

Tiết 30: Kiểm tra chương II

I. Mục tiêu

– Kiểm tra các kiến thức về chương : hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
– Kiểm tra khả năng nắm bắt kiến thức của học sinh, qua đó thấy được tính sáng tạo của học sinh trong từng bài làm.
– Qua đó GV có định hướng giảng dạy cho phù hợp đối tượng học sinh.

II. chuẩn bị

– GV: Đề kiểm tra
– HS: Ôn lại các kiến thức trong chương II

III. hoạt động dạy và học

1. Phát đề
2. Theo dõi HS làm bài
Đề bài
I. Phần trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng:
Câu 1: Hàm số y = (m + 2) x – 1 nghịch biến trên R khi:
A; m >0 B; m – 2 D; m < – 2
Câu 2: Đồ thị hàm số y = 3x + 1 đi qua điểm :
A; (1 ; 3) B; (2 ; 1) C; ( ; 0) D; (0 ; – 1)
Câu 3: Đường thẳng y = – 2x + 5 cắt đường thẳng:
A; y = – 2x + 5 B; y = – x – 2 C; y = – 2x + 5
Câu 4: Hai đường thẳng y = (m + 2)x – 1 và y = 3x + 1 song song với nhau khi:
A; m ≠ – 2 B; m = 1 C; m ≠ – 2 và m = 1
II. Phần tự luận
Câu 5: Xác định hàm số y = ax + b trong các trường hợp sau:
a, a = – 2 và đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.
b, Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 3x và đi qua điểm A( 2 ; 3).
Câu 6: a, Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ các đồ thị hàm số sau:
y = x – 2 (1) ; y = x + 2 (2)
b, Gọi A, B lần lượt là giao điểm của của đường thẳng có phương trình (1) và (2) với trục tung, M là giao điểm của hai đường thẳng đó. Tìm tọa độ điểm M và số đo góc AMB?

Thang điểm và đáp án

I. Phần trắc nghiệm
Mỗi câu trả lời đúng được 0,75 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4

D
C
B
B

II. Phần tự luận
Câu 5: ( 3 điểm)
a, ( 1,5 điểm) y = – 2x + 4
b, ( 1,5 điểm) y = 3x + 3
Câu 6: ( 4 điểm)
a, ( 2 điểm)

b, ( 2 điểm)
M (2 ; 1) 1 điểm
Góc AMB = 820 53’ 1 điểm
3. Thu bài và nhận xét giờ kiểm tra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.