KT CHUONG II DS 9 NH 11-12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT CHUONG II DS 9 NH 11-12, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 9
NĂM HỌC 2011 – 2012

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Hàm số bậc nhất. Đồ thị của hàm số: y = ax + b (a0).
Nhận biết hàm số nào là hàm số bậc nhất, tính chất của hàm số bậc nhất.

Vẽ được các đường thẳng, tìm được tọa độ giao điểm. Tính được chu vi và diện tích của tam giác trên mặt phẳng tọa độ.
Vận dụng được tính chất đồng quy của các đường thẳng để tìm giá trị của tham số.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm
10%

3
6 điểm
60%
1
1 điểm
10%
6
8 điểm
80%

Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau.
Xác định được vị trí tương đối của hai đường thẳng.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm
10%

2
1 điểm
10%

Hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b (a 0).
Chỉ ra được hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b (a 0)
Tính được số đo góc tạo bởi một đường thẳng và trục Ox.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5 điểm
5%
1
0,5 điểm
5%

2
1 điểm
10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5 điểm
25%
1
0,5 điểm
5 %
3
6 điểm
60%
1
1 điểm
10%
10
10 điểm
100%

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 9

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất:
A. B. C. D.
Câu 2. Trong các hàm số bậc nhất sau, hàm nào là hàm nghịch biến:
A. B. C. D.
Câu 3. Hệ số góc của đường thẳng: là:
A. 4 B. -4x C. -4 D. 9
Câu 4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng (d1): và (d2): là:
A. Cắt nhau trên trục tung. B. Cắt nhau trên trục hoành.
C. song song D. trùng nhau.
Câu 5. Góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox có số đo là:
A. 450 B. 300 C. 600 D. 1350.
Câu 6. Đường thẳng y = x – 2 song song với đường thẳng nào sau đây:
A. y = x – 2 B. y = x + 2 C. y = – x D. y = – x + 2
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Cho hàm số y = x + 1 có đồ thị là (d) và hàm số y = -x + 3 có đồ thị là (d’).
a/ Vẽ (d) và (d’) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b/ Hai đường thẳng (d) và (d’) cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ các điểm A, B, C (Tìm toạ độ điểm C bằng phương pháp đại số).
c/ Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (Với đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét).
d/ Tìm giá trị của m để đường thẳng (d’’): y = mx + m – 1 và hai đường thẳng trên không đồng quy.
BÀI LÀM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

1
2
3
4
5
6

B
A
C
A
D
B

(Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

II

Hỏi và đáp