KT chuong II Dai 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KT chuong II Dai 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 36: Kiểm tra chương II đại số lớp 8
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức cơ bản của chương II như: Phân thức đại số, tính chất cơ bản, rút gọn, quy đồng mẫu các phân thức, cộng trừ nhân chia phân thức đại số. Biến đổi biểu thức hữu tỉ.
2. Kĩ năng: Vận dụng KT đã học để tính toán và trình bày lời giải.
3. Thái độ: GD cho HS ý thức: Trung thực tự giác trong thi cử.
II . Chuẩn bị
– GV: Chuẩn bị sẵn đề kiểm tra
– HS: Ôn tập kiến thức chương II.
III. Ma trận đề kiểm tra
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Thấp
Cao

Định nghĩa, tính chất cơ bản, rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
HS giải thích được sự bằng nhau của các phân thức dựa vào đ/n-t/c của các phân thức
HS biết cách rút gọn các phân thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2-Câu 1a, b
1,5điểm
15%
2- Câu 2a, b
2,0điểm
20%

4-Câu
3,5điểm
35%

Cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số

Vận dụng được quy tắc về các phép tính về phân thức để tính toán trong trường hợp đơn giản

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

4-Câu 3abcd
3,0điểm
30%

4-Câu
3,0điểm
30%

Rút gọn phân thức và tìm giá trị của phân thức khi biết một giá trị biến cụ thể

Vận dụng các quy tắc nhân, chia, cộng hoặc trừ để giải bài tập tổng hợp
Biết tính giá trị của phân biểu thức sau khi đã rút gịn, biết tìm giá trị của biến khi biết giá trị của phân thức….

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

4-câu4abcd
3,5 điểm
35%

4-Câu
3,5điểm
35%

Tổng
2câu
1,5điểm
15%
2câu
2,0điểm
20%
8 câu
6,5điểm
65%

12 câu
10,0 điểm
100%

IV. Đề bài
Giải thích vì sao hai phân thức sau bằng nhau(1,5điểm)
a. b. =
2. Rút gọn các phân thức sau:(2,0 điểm)
a. b .
3. Thực hiện các phép tính sau ( 3,0 điểm)
a. b.
c. d. :
4. Cho biểu thức: (3,5 điểm)

a. Tìm điều kiện để giá trị của biểu thức M được xác định
b. Rút gọn biểu thức A
c. Tính giá trị của A khi x = 3
d. Tìm x khi A = -2
V. HD chấm

Bài 1:

Dùng quy tắc đổi dấu
Chia cả tử và mẫu của phân thức cho ( x – 3 )
0,75 điểm
0,75 điểm

Bài 2:

a. =
1,0 điểm

b. =
1,0 điểm

Bài 3:

a. =
0,75 điểm

b. =
= =
0,75 điểm

c. = = 2x.(x+4)
0,75 điểm

d. : = . =
0,75 điểm

Bài 4

a. Giá trị của biểu thức A được xác định khi x 1; -1

0,75 điểm

b. Rút gọn biểu thức A

= = ( x – 1 ) + ( x + 1 ) – 3
A = 2x – 3
1,5 điểm

c. Tính giá trị của A khi x = 3
Khi x = 3 ( TMĐK) ta có A = 2.3 -3 = 3
0,5 điểm

d. Tìm x khi A = -2 . ta có 2.x – 3 = -2 suy ra x =
0,75 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.