KT CHƯƠNG I MỚI Đ1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT CHƯƠNG I MỚI Đ1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tân Dương
Lớp:
Họ và tên:……………………
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN HÌNH HỌC 9

ĐIỂM
LỜI PHÊ

A/Lí thuyết: (3 đ)
1/ Phát biểu định lí liên hệ giữa đường cao và hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền
Cho hình vẽ, tính BH

2/ Định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn
Cho tam giác MNP vuông tại M. Viết các tỉ số lượng giác của góc N
B/ Bài tập: (7 đ)
1/(3 đ) Giải tam giác ABC vuông tại A, biết
2/(4 đ) Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là AB=20cm, AC=21cm, BC=29cm
a/ Tam giác ABC có phải là tam giác vuông không?
b/ Kẻ đường cao AH. Tính AH, BH, CH
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp