KT CHUONG I HINH HOC LOP 9 TIET 19 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về KT CHUONG I HINH HOC LOP 9 TIET 19, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA CHƯƠNG I – Tiết 19
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Môn: HÌNH HỌC – Lớp: 9
A. MA TRẬN ĐỀ:

Cấp độ
Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TN
KQ

TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Nhận ra các hệ thức lượng trong tam giác vuông
Vận dụng các hệ thức tính được các độ dài các yếu tố trong tam giác vuông

Vận dụng các hệ thức lượng để chứng minh hệ thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5%

2(C7a,b)
2,0
20%

1(B9b)
1,0
10%
4
3,25
32,5%

2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
– Tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau
– Các công thức lượng giác
– Tính được TSLG của một góc nhọn cho trước
– Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong các tam giác vuông.
– So sánh được các TSLG

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
6
1,5
15%

5
1,25
12,5%

11
2,75
27,5%

3. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

– Vẽ được hình theo đề bài
-Vận dụng hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông; tỉ số lượng giác để tính số đo góc; đoạn thẳng.
– Giải được bài toán thực tế

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

0,5
5%

2(B8; B9a )
3,5
35%

2
4,0
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
7
1,75
17,5%
7
3,75
37,5%
3
4,5
55%
17
10
100%

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA CHƯƠNG I – Tiết 19
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Hình học – Lớp: 9
Họ và tên HS:
…………………………………
Lớp: ……..
Điểm:

Lời phê:

ĐỀ KIỂM TRA
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Bài 1 : (1điểm ) Đúng hay sai?
Nội dung
Đúng
Sai

A. sin 500 = cos 300

B. tan 400 = cot 600

C. cot 500 = tan 450

D. sin 800 = cos 100 .

Khoanh tròn chỉ một chữ đứng trước câu trả lời đúng:
Bài 2 : (1điểm ) Cho tam giác DEF có = 900 ; đường cao DI.

a) Sin E bằng: A. ; B. ; C.

b) Tan E bằng: A. ; B. ; C.

c) Cos F bằng: A. ; B. ; C.

d) Cot F bằng: A. ; B. ; C.

Bài 3 : (0,25 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. Câu nào trong các câu sau là sai ?
A. B. C. D.
Bài 4 : (0,25 điểm) Với góc nhọn tùy ý. Câu nào sau đây là sai ?
A. B. C. D.
Bài 5 : (0,25 điểm) Kết quả của phép tính: tan 27035’ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) là: A. 0,631 B. 0,723 C. 0,522 D. 0,427
Bài 6 : (0,25 điểm) Các so sánh nào sau đây sai?
A. sin 450 < tan 450 B. cos 320 < sin 320
C. sin 650 = cos 250 D. tan300 = cot600
Phần II: Tự luận: (7 điểm)
Bài 7: (2điểm) Tìm

Hỏi và đáp