KT chuong I Hinh 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về KT chuong I Hinh 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 19: Kiểm tra Chương I – Hình học – Lớp 9
Mục tiêu:
1 . Kiến thức: Học sinh được kiểm tra các kiến thức cơ bản của chương I
2.Kỹ năng: Kỹ năng làm bài và vận dụng được các kiến thức đã học và giải toán, trình bày bài c/m
3. Thái độ: Tự giác, trung thực trong khi kiểm tra
II. Ma trận đề kểm tra
Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

thấp
cao

1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
HS biết các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao để tính số đo độ dài các đoạn thẳng trong hình

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%
1- câu 1
2,0
20%

1 – Câu 2
2,0
20%

2 câu
4,0
40%

2.Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Hiểu các tỉ số lượng giác của góc nhọn và tính được các tỉ số LG của một góc nhọn trong tam giác vuông

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%

2- 3a;b
2,0
20%

2 câu
2,0
20%

3. Một số hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông

Hiểu cách c/m một tam giác là tam giác vuông
Vận dụng được các hệ thức về quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông
Tìm được điểm có t/c thay đổi

Số câu
Số điểm Tỷ lệ%

1 – câu 4a
1,0
10%
1 – câu 3b
2,0
20%
1- câu 4c
1,0
10%
3 câu
4,0
40%

Tổng câu
Tổng điểm
Tỉ lệ%
1 câu
2,0
20%
3 câu
5,0
50%
2 câu
4,0
40%
1 câu
1,0
10%
7 câu
10,0
100%

III. Đề bài:
Câu 1: ( 2,0 điểm) Vẽ DEF vuông tại D có đường cao D viết 4 hệ thức biểu thị nội dung các định lí về quan hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác.
Câu 2: ( 2,0 điểm) Cho hình vẽ bên, hãy tìm độ dại x; y trong hình vẽ

Câu 3:(2,0đ) Cho ABC vuông tại A có AB = 3 cm ; BC = 5cm
Tính AC =? ; Tính =?
Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn C
Câu 4: ( 4 điểm)Cho MNP, đường cao MK
có MN = 12cm; MP = 5cm; NP = 13 cm
a) MNP là tam giác gì? Vì sao? Tính độ dài MK=?; ( Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
b) Tính số đo các góc M và góc N ( Làm tròn đến phút)
c) Tìm điểm E sao cho diện tích MNP bằng diện tích ENP ?

Hỏi và đáp