KT CHƯƠNG I HH 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT CHƯƠNG I HH 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Suối Ngô KIỂM TRA 45’
Lớp : Môn: Đại Số
Họ và tên: ………………………………………………..
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Bài 1 (4 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) (– 1,25).14,7.(– 8); b) ; c) ; d)
e) ; f) ; g);
h)
Bài 2 (3 điểm): Tìm x, y biết:
a) ; b) ; c) ; d)
Bài 3 (1 điểm ): So sánh
a) ; b)
Bài 4 (2 điểm): Ba bạn Hùng, Minh, Khoa có số viên bi lần lượt tỉ lệ với 6; 7; 8. Tính số bi của mỗi bạn biết rằng số bi của bạn Khoa nhiều các bạn Hùng 6 viên.
Bài làm:

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm KIỂM TRA 45’
Lớp 7A6 Môn: Đại Số
Họ và tên: ………………………………………………..
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Bài 1 (4 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) (– 1,25).157,7.(– 8); b) ; c) ; d)
e) ; f) ; g);
h)
Bài 2 (3 điểm): Tìm x, y biết:
a) ; b) ; c) ; d)
Bài 3 (1 điểm ): So sánh
a) ; b)
Bài 4 (2 điểm): Ba các bạn Hùng, Minh, Khoa có số viên bi lần lượt tỉ lệ với 6; 7; 8. Tính số bi của mỗi bạn biết rằng số bi của bạn đọc Khoa nhiều bạn Hùng 8 viên.
Bài làm:

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm KIỂM TRA 45’
Lớp 7A2 Môn: Đại Số
Họ và tên: ………………………………………………..
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Bài 1 (4 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) (– 1,25).14,7.(–0, 8); b) ; c) ; d)
e) ; f) ; g);
h)
Bài 2 (3 điểm): Tìm x, y biết:
a) ; b) ; c) ; d)
Bài 3 (1 điểm ): So sánh
a) ; b)
Bài 4 (2 điểm): Ba bạn Hùng, Minh, Khoa có số viên bi lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 10. Tính số bi của mỗi bạn biết rằng số bi của các bạn Khoa nhiều bạn đọc Hùng 12 viên.
Bài làm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.