KT CHUONG I DS 8 NH 11-12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KT CHUONG I DS 8 NH 11-12, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN Tiết 21: KIỂM TRA CHƯƠNG I
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Đại số – Lớp: 8
A. MA TRẬN ĐỀ :

Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Nhân đa thức
(3 tiết)

Vận dụng nhân đơn thức với đa thức

Kỹ năng nhân đa thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5đ

1
1,0đ

2
1,5đ
15%

Chủ đề 2
Hằng đẳng thức đáng nhớ
( 5 tiết)
Nhận biết được HĐT

Biết khai triển hằng đẳng thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ

2
1,0đ

3
1,5đ
15%

Chủ đề 3
Phân tích đa thức thành nhân tử
( 6 tiết)

Biết phân tích đa thức thành nhân tử

Kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử

Biết vận dụng
để làm bt c/m

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5đ

2
3,5đ

1
1,0đ
4
5,0đ
50%

Chủ đề 4
Chia đa thức
( 4 tiết)

Biết chia đa thức

Kỹ năng chia đa thức cho đơn thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5đ

1
1,5đ

2
2,0đ
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%
5
2,5đ
25%
5
7,0đ
70%
11
10đ
100%

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN Tiết 21: KIỂM TRA CHƯƠNG I
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Đại số – Lớp: 8

Họ và tên:

……………………………………………
Lớp 8 …
Điểm
Lời phê của giáo viên

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ) : Làm trên đề
@Khoanh tròn vào câu đúng nhất
1/ Hằng đẳng thức : (x + 2)2 được viết là:
A. x2 + 2x + 4 B. 2×2 + 4x + 4 C. x2 + 4x + 4 D. x2 + 2x + 2
2/ ab=
A. (a + b)2 B. ( b – a)2 C. (a – b)(a + b) D. ( a – b)2
3/ (x-2: (x-2) =
A. x2 + 2x + 4 B. x2 + 4 C. x2 + 4x + 4 D. (x – 2
4/ 3.(5x – 2) =
A. 15x – 6 B. 15x – 2 C. 5x – 6 D. 15x + 6
@Đánh dấu chéo vào câu Đúng hoặc Sai

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

5
(x – 3)2 = x2 – 6x + 9

6
3x – 6 = -3(x – 2)

II. TỰ LUẬN: ( 7 đ)
7/ Tính nhanh (1đ)
572 + 432 + 86 . 57

8/ Rút gọn () :
(1 – x) . (9x – 7)

9/ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (2,5đ)
a) 2x – 4y + 2y2
b) (x + 1)2 – 25
c) 3x+ 3xy – x – y

10/Thực hiện phép chia (1,5đ)
( 5xy- 3: 3x

11/ Chứng minh rằng (1đ)
x2 – 2x + 3 >0 , với mọi x
Bài làm( tự luận)

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN Tiết 21: KIỂM TRA CHƯƠNG I

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.