KT Chương I ĐS 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT Chương I ĐS 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………………………………………
Bài kiểm tra Môn toán lớp 7 (Tiết 22)
Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1. (2,0 điểm)
1) Viết công thức nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
2) áp dụng viết các biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa:

Câu 2. (3,0 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nhất nếu có thể):

Câu 3 (2,0 điểm) Tìm x biết :
a) b)
Câu 4: (3,0 điểm)
Trong đợt trồng cây do nhà trường phát động. Hai lớp 7A và 7B đã trồng được 160 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết rằng số cây của hai lớp trồng theo tỉ lệ 3; 5.

http://phudienns.tk/
Đáp án- biểu điểm

Câu 1 (2đ).
– Với m, n N. (0,5đ)
(0,5đ)
– áp dụng : (0,5đ)
(0,5đ)
Câu 2 (3đ). Mỗi ý đúng cho 1đ: (GV chia nhỏ các ý đến 0,5đ)
(1đ)
(1đ)
(1đ)
Câu 3 (2đ). (GV chia nhỏ các ý đến 0,25đ)

Câu 4: (3đ)
Gọi số cây của lớp 7A trồng được là x (cây) (x >0)
Gọi số cây của lớp 7B trồng được là y (cây) (y >0) 0,5đ
Ta có: x + y = 160 0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Vậy số cây của lớp 7A trồng được là 60 cây
Vậy số cây của lớp 7B trồng được là 100 cây 0,5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.