KT CHƯƠNG I- ĐẠI SỐ 9- 2016 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT CHƯƠNG I- ĐẠI SỐ 9- 2016, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 9 – Tiết 18
TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUANG KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
Họ và tên:……………………………. Môn: Đại số 9
Điểm

Lời phê của Thầy (Cô)

Lớp 9… Năm học: 2016-2017
ĐỀ BÀI
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (5đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng truớc ý đúng .
1) bằng
A. 4 B. – 4 C. 8 D. Số – 64 không có căn bậc ba
2) bằng
A. 9 B. – 9 C. D. Số – 81 không có căn bậc hai
3) Kết quả của phép tính là:
A. 125 B. C. D.
4) Điều kiện xác định của căn thức là:
A. B. C. D.
5) Tìm số thực x dưới đây để có nghĩa:
A. x = 4 B. C. D. x = -1
6) Căn bậc hai số học của 9 là: A. -3 B. 3 C. ± 3 D. 81
7) Căn bậc hai của 16 là A. 4 B. – 4 C. 256 D. ± 4
8) So sánh 5 với ta có kết luận sau:
A. 5> B. 52 D. x 2
11) Khai căn: ta được:
A. 1 – B. – 1 C. – 1 – D. 1 +
12) Nghiệm của phương trình x2 – 5 = 0 là:
A. x = B. x = C. x = D. x = 25
13) Kết quả của phép tính là:
A.2 B.-2 C. D.
14) Tất cả các giá trị của x để là:
A. x > 16 B. C. x < 16 D.
15) Với giá trị nào của a ta có :
A. a > 0 B. a > 4 C. a = 0 hoặc a = 4 D. Một đáp số khác
16) Một hình lập phương có thể tích là 64 dm3. Cạnh của hình lập phương đó có độ dài bằng
A. 8dm B. 4dm C. 82 dm D. dm

17) Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D.
18) Kết quả của phép tính (với ) bằng :
A. B. C. D.
19) Cho , , . Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần, ta có:
A. B. C. D.
20) Kết quả của phép tính là:
A. 8 B. 5 C.10 D.10
21) Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D.
22) Tìm x biết = -8:
A. x = -512 B. x = 2 C. x = -2 D. x = 64
23) bằng bao nhiêu?
A. -5 B. 5 C. 15 D. -15
24) bằng :
A. a – b B. b – a C. ( a – b ( D. a – b và – a – b
25) có nghĩa khi :
A . x B . x ( C. x D. x
B. TỰ LUẬN ( 5đ)
Bài 1(1,5 điểm) Rút gọn biểu thức
a, b, c, Bài 2(1 điểm): Tìm x, biết: (2đ)
a/ b/
Bài 3: (2.5 điểm) Cho biểu thức:
Q =

Hỏi và đáp