KT CHUONG I DAI SO 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT CHUONG I DAI SO 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT NINH SƠN KIỂM TRA CHƯƠNG I
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN: ĐẠI SỐ – LỚP 7
( Tiết 22 Tuần 11 theo PPCT)
MA TRA I – ĐẠI SỐ 7

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tập hợp số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
So sánh được các số hữu tỉ đơn giản, cộng được hai số hữu tỉ đơn giản
Nhân hai số hữu tỉ
Vận dụng được các tính chất để tính nhanh được kết quả, tìm được số chưa biết

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3(C1;2;3)
0,75đ
7,5%

3(B1c;d)
1,5đ
15 %

6
2,25đ
27,5 %

GTTĐ , cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Áp dụng được quy tắc nhân hai số thập phân.
– Vận dụng được qui tắc GTTĐ
– Áp dụng được quy tắc nhân hai số thập phân,

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1(C4)
0,25đ
2,5%

2(B1a;2b)
1,5đ
15%

2
1,75đ
17,5%

Lũy thừa của một số hữu tỉ
Nắm được quy tắc của lũy thừa
Hiểu quy tắc của lũy thừa
Áp dụng được quy tắc của lũy thừa để tính được kết quả chính xác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2(C5;6)
0,5đ
5%

1(C7)
0,25đ
2,5%

1(B1b)
0,5đ
5%

4
1,25đ
12,5 %

Tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau

Lập được các tỉ lệ thức
Vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau để giải toán
Biết suy luận biến đổi để áp dụng được tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1(C8)
0,25đ
2,5%

2(B2a;3)
2,5đ
25 %

1(B4)

10 %
4
3,75đ
37,5 %

Làm tròn số, căn bậc hai
– Nhận ra số hữu tỉ, số vô tỉ
– Nhận ra căn bậc hai
– Hiểu được khái niệm về căn bậc hai
– Nắm được quy tắc làm tròn số và làm tròn số một cách chính xác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2(C9;10)
0,5đ
5%

2(C11;12)
0,5đ 5%

4

10 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
7
1,75đ
17,5%

5
1,25đ
12,5%

8
6,0đ
60%

1
1,0đ
10%
20
10đ
100%

PHÒNG GD&ĐT NINH SƠN KIỂM TRA CHƯƠNG I
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN: ĐẠI SỐ – LỚP 7
( Tiết 22 Tuần 11 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

ĐỀ:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Trong các số hữu tỉ: số hữu tỉ lớn nhất là:
A. B. 0 C. D.
Câu 2: Kết quả của phép tính là :
A. 1 B. C. 0 D. –
Câu 3: Kết quả của phép tính là :

Câu 4: Kết quả của phép tính là :
A. 1 B. -0,1 C. 0,01 D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.