KT chương I (có đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KT chương I (có đáp án), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH
Họ Và Tên HS:
………………………………………………………
Lớp : 7A1
BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ 1
Môn: HÌNH HỌC – Lớp 7
Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày kiểm tra: / 10 / 2011

ĐIỂM
Lời phê của Giáo viên

Bài 1: (2,0 đ) Điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông:
a) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có một điểm chung.
b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
c) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
d)Đường thẳng đi qua một điểm cho trước và song song với một đường thẳng cho
trước là duy nhất.
Bài 2: (2,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng
a) trung AB là :
A. Vuông góc với AB tại A B. Đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB
C. Vuông góc với AB tại B D. Vuông góc với AB tại trung điểm của nó.
b)Ở hình 1, số đo x là:
A. 1150
B. 900
C. 750
D. 650

c) Để hai đường thẳng a và b song song với nhau
(hình 2) thì góc x bằng :
750
150
1050
D. 750 Hình 2

d)Cho a // b. Đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a khi :
A. c vuông góc b. B.a vuông góc b C. b song song c D. c cắt b

B/- PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Bài 3: (1,5 điểm) Cho hình 3
a)Phát biểu định lý diễn tả bởi hình vẽ
b)Viết GT – KL của định lý bằng ký hiệu
Bài 4: (1,5 điểm) Hình 3
Cho đoạn thẳng MN = 7cm. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng MN
Bài 5: (3,0 điểm)
Cho hình vẽ 4. Biết a//b và ; . Tính

Hình 4

Bài làm

III/- ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

A/- PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4,0 điểm)
Bài 1: (2,0 điểm) Mỗi câu đúng ghi 0,5 điểm
a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Sai
Bài 2: (1,0 điểm) Mỗi câu đúng ghi 0,5đ: a) D ;b) D ; c)C d) A

B/- PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Bài
Nội dung
Điểm

Bài 3 (1,5đ)
a) Phát biểu đúng định lý: “Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”
b) GT: a // b; m ( a
KL: m ( b

1,0đ

0,5đ

Bài 4 (1,5đ)
-Vẽ hình đúng
-Nêu cách vẽ đúng
0,75đ

0,75đ

Bài 5 (3,0đ)
– Vẽ hình, ghi GT, KL đúng

Qua O vẽ tia Om // a
vì a // b (gt) nên Om // b
Vì Om // a ( 2 góc trong cùng phía )
Mà Nên =
Vì Om // b ( 2 góc so le trong )
Vậy ( vì tia Om nằm giữa 2 tia OA và OB )
=
0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ
0,5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.