KT chương I chuẩn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KT chương I chuẩn, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : : …../…./2013
Ngày KT: …../…./2013

Tuần : …….
Tiết: 18

Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên
Trường THCS Liên Vị
KIỂM TRA ĐẠI SỐ Năm học: 2013 – 2014
MÔN : TOÁN LỚP 9
( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1(2013-2014)

Tên chủ đề
(nộidung)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1-Tìm tập xác định của biểu thức
Biểu thức lấy căn là biểu thức bậc nhất

Biểu thức là phân thức

Số câu
Số điểm

1 (C6)
0,5

1,5 (C1,B3a)
1,5

2,5
2điểm

2-Rút gọn biểu thức

Đưa ra ngoài dấu căn :để so sánh,rút gọn
-Hằng đẳng thức = :để rút gọn
-Trục căn thức ở mẫu

Số câu
Số điểm

2 (C3,C4)
1

3 (C2,C5,B1)
3

5
4 điểm

3-Biến đổi biểu thức
Sử dụng h/ đ thức= để tìm x

Rút gọn biểu thức
Tìm GTNN

Số câu
Số điểm

1 (B2)
1

0,5 (B3b)
2
1 (B4)
1
2,5
4 điểm

Tổng số câu
điểm

2
1,5
2
1
5
6,5

1
1

10
10

Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên
Trường THCS Liên Vị
KIỂM TRA ĐẠI SỐ Năm học: 2013 – 2014
MÔN : TOÁN LỚP 9
( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )

Họ và tên :……………………………………………
Lớp : ……………

Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ BÀI :
A.TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : Cho biểu thức M = .Điều kiện xác định của biểu thức M là :
A. x > 0. B. x ( 0 và x ( 9 C. x ( 0 D. Tất cả sai
Câu 2 : Giá trị của biểu thức : + bằng:
A. 4 B. -2 C. 0 D. Đáp số khác.
Câu 3 : Rút gọn 5+2 -5
A. B. 2 C. – D. 0
Câu 4 : Sắp xếp : 6 ; ; 2 theo thứ tự tăng dần
A. B.
C. D.
Câu 5 : Biểu thức có giá trị là :
A. B. C.1 D. 0
Câu 6 : có nghĩa với a có giá trị :
A. a > 4 B. a > 10 C. D.
B. TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1:(2đ) Trục căn thức ở mẫu :
a/ b/
Bài 2: (1đ) Tìm x : = 5
Bài 3: (3đ) Cho biểu thức :
A = 2 – 2 –
a/ Tìm điều kiện của a, b để A có nghĩa .
b/ Rút gọn A .
Bài 4:(1đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =
Bài làm

III. HƯỚNG DẪN CHẤM
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm )Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
A
D
D
B
D

B. TỰ LUẬN (7 điểm )

Bài
Nội dung
Điểm

Bài 1:(2đ) Trục căn thức ở mẫu
a ) =
=
= +
(0,5đ)

b) =
= 4 +

(0,5đ)

Bài

Hỏi và đáp