Kt chuong 4 ds9 chuanko can chinh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kt chuong 4 ds9 chuanko can chinh, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 66 Kiểm TRA chương iv – đại số 9

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ nắm kiến thức trong chương 1 của học sinh.
2. Kỹ năng: Học sinh biết suy luận, tư duy và trình bày bài làm
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
II. Hình thức kiểm tra: Tự luận hoàn toàn.
III. Ma trận kiểm tra.

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Hàm số
y = ax2.

Hiểu các t/c của hàm số
y = ax2.
Biết vẽ đồ thị của hàm số
y = ax2 với giá trị bằng số của a.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1,0
1
0,5

2
1,5 điểm= 15%

2. Phương trình bậc hai một ẩn

Hiểu khái niệm phương trình bậc hai một ẩn.
Vận dụng được cách giải phương trình bậc hai một ẩn, đặc biệt là công thức nghiệm của phương trình đó.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1,0
2
2,0

3
3,0 điểm= 30%

3. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.

Vận dụng được hệ thức Vi-ét và các ứng dụng của nó: tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn, tìm hai số biết tổng và tích của chúng.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2
2,0
1
0,5
3
2,5 điểm= 25%

4. Phương trình quy về PT bậc hai

Biết nhận dạng phương trình đơn giản quy về phương trình bậc hai và biết đặt ẩn phụ thích hợp để đưa phương trình đã cho về phương trình bậc hai đối với ẩn phụ.

Vận dụng được các bước giải phương trình quy về phương trình bậc hai.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
1,0

1
1,0

2
2,0 điểm= 20%

5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn.

Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình bậc hai.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1,0
1
1,0 điểm= 10%

Tổng số câu
Tổng số điểm %
1
1,0 10%
2
2,0 20 %
8
7,0 70 %
11
10 điểm

VI. Đề ra:
Câu 1. Cho hàm số:
a, Hãy nêu tính đồng biến và nghịch biến của ham số trên?
b, Vẽ đồ thị hàm số trên
Câu 2. Cho phương trình: (1)
a, Hãy chỉ rõ các hệ số a, b, c của các phương trình (1)
b, Giải pt(1) khi m = 2.
c, Gọi x1 và x2 là các nghiệm của pt(1), tìm m để
Câu 3. Học sinh khối 8 trường THCS Đức Thành giúp trường Mầm non xã nhà san đất để các em sớm có sân chơi, bãi tập. Họ làm được 2 giờ thì học sinh khối 9 cùng đến tham gia. Cả hai khối cùng làm 4 giờ nữa mới xong công việc đã định. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi khối phải hoàn thành công việc ấy trong bao lâu? Biết rằng nếu làm một mình thì học sinh khối 9 sẽ hoàn thành công việc ấy sớm hơn khối 8 là 4 giờ.
V. Đáp án- Biểu điểm
Câu
Nội dung
điểm

1 a,
Vì a = 2 >0 nên hàm số đồng biến khi x > 0, và nghịch biến khi x < 0.
1

b,
Vẽ đúng đồ thị hàm số
0,5

2 a,
a = 1, b = -2(m – 1), c =
1

b,
Khi m = 2 thì pt(1) trở thành
0,5

0,5

c,
Đk để có x1 và x2 :
0,5

Lúc đó, theo Vi-ét ta có: x1 + x2 = 2(m – 1) và x1x2 =
0,5

Theo bài ra ta có:
0,5

Hỏi và đáp