kt chương 4 cực hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về kt chương 4 cực hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Thái Bình
Họ và tên :. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp:. . . . . .

BÀI KIỂM TRA HẾT CHƯƠNG IV
MÔN : ĐẠI SỐ 8
Thời gian: 45’
Đề 1
I/ Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (câu 1 đến câu 4).
Câu 1: Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau
A. B.
C. D.
Câu 2: Trong các bất phương trình sau bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn
A. B.
C. D.
Câu 3: Nghiệm của phương trình là
A. B.
C. D.
Câu 4: Cho trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng
A. B.
C. .
Câu 5: Đặt dấu thích hợp vào ô vuông
a) b,
Câu 6: Điền dấu X vào ô thích hợp.
Câu
Nội dung
Đ
S

1
Nếu a< b thì -2a < -2b

2
Nếu a + 5 b + 5 thì a b

3
Bất phương trình x2 -3 >0 gọi là phương trình một ẩn

4
phương trình x – 9 < -9 có nghiệm là x < 0

5
Bất phương trình -2x – 4 0 vàbất phương trình 2x + 4 0 gọi làtương đương.

6
Tập nghiệm của bất phương trình là S =

II/ Tự luận: ( 7 điểm )
Câu 1: Cho m >n , hãy so sánh
a) 8m – 2 với 8n – 2 b) – 8m + 2 với – 8n + 2
Câu 2: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) b)
Câu 3: Tìm x sao cho :
Giá trị của biểu thức nhỏ hơn giá trị của biểu thức .
Giá trị của biểu thức không nhỏ hơn giá trị của biểu thức
Câu 4: Giải phương trình:
a) b)

Hỏi và đáp