KT chương 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT chương 3, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: …………………………………………………….
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
NĂM HỌC 2012 – 2013

Lớp:7………………
Môn: Đại số 7 – Thời gian 45’

Điểm:
Lời phê của giáo viên:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Em hãy khoanh tròn đáp án Đúng nhất
Bài 1. Điều tra số giấy vụn thu được của các lớp ở trường A được ghi lại bảng sau (đơn vị tính là kilogam):
58
60
57
60
61
61

57
58
61
60
58
57

a) Bảng trên được gọi là:
A. Bảng “tần số” B. Bảng “phân phối thực nghiệm”
C. Bảng thống kê số liệu ban đầu C. Bảng dấu hiệu.
b) Đơn vị điều tra ở đây là:
A. 12 B. Trường THCS A
C. Học sinh D. Một lớp học của trường THCS A
c) Các giá trị khác nhau là:
A. 4 B. 57; 58; 60
C. 12 D. 57; 58; 60; 61
Bài 2. Số cân nặng của 20 HS (làm tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:
Số cân nặng (x)
28
30
31
32
36
45

Tần số (n)
3
3
5
6
2
1
N = 20

a) Dấu hiệu điều tra ở đây là:
A. Số cân nặng của mỗi học sinh trong 1 lớp B. Một lớp
C. Số cân nặng của 20 học sinh D. Mỗi học sinh
b) Số các giá trị của dấu hiệu là:
A. 6 B. 202 C. 20 D. 3
c) Mốt của dấu hiệu là::
A. 45 B. 6 C. 31 D. 32
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (6 điểm). Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:
10
13
15
10
13
15
17
17
15
13

15
17
15
17
10
17
17
15
13
15

a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu?
b/ Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu.
c/ Tính số trung bình cộng
d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 2: (1 điểm). Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:
Điểm (x)
5
6
9
10

Tần số (n)
2
5
n
1

Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của n.
BÀI LÀM:

Giáo viên : Đàm Thị Thúy Ngân Trường THCS EaUy
I. MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 7
Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Thu thập số liệu thống kê, tần số
Dựa vào khái niệm xác định được bảng thống kê số liệu, số các giá trị, các giá trị khác nhau
Dựa vào khái niệm xác định được dấu hiệu thống kê, đơn vị điều tra.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5đ
15%

1
0,5đ
5%
1

20%

5
4 đ
40%

Bảng “ tần số”

Xác định bảng “tần số”

Lập được bảng “tần số” dựa trên cách lập bảng “tần số” đã học; dựa vào bảng “tần số”

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

1

20%

2
2,5đ
25%

Số trung bình cộng, Biểu đồ đoạn thẳng.
Xác định mốt của dấu hiệu

Vận dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.