kt chương 3 số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kt chương 3 số học 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 1 Chương III (Tiết 96)

I / Trắc nghiệm ( 4,5điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1 Biết . Số thích hợp trong ô trống là :
A . -6 B . 6 C . 15 D . -15
Câu 2 số nghịch đảo của là :
A . B .1 C . 5 D . -5
Câu 3 Kết quả của phép tính là :
A. B . C . D .
Câu 4 Kết quả của phép tính . 4 là :
A . B . C . D .
Câu 5 Cho = , thì x là :
A . x = -1 B . x = 1 C . x = D . x =
Câu 6 Kết quả của phép tính ( -15 ) . – 1 là :
A . 0 B . -2 C . -10 D .
Tự luận

Bài 1 : (4,5 điểm ) Tính giá trị các biểu thức ( tính nhanh nếu có thể )
a ) A =
b) B = . + . +
c ) C
Bài 2 ( 1điểm ) Tìm x biết
a ) x – 25%x =
Đáp án
I / Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6

Chọn
D
C
A
A
B
C

II / Tự luận
Bài 1
a ) A =
b) B = 2
c) C = = 1

Bài 2
x – =
x ( 1 – ) =
x . =
x = :
x =
ĐỀ 2

A) Trắc nghiệm : ( 4 điểm ) Mỗi câu 1 điểm
Câu 1 : Phân số bằng là :
A. B. C. D.
Câu 2 : Số nghịch đảo của – 1 là :
A. 1 B. – 1 C. 1 và – 1 D . Không có số nghịch đảo của – 1
Câu 3 : Các câu sau khẳng định đúng ( Đ ) hay sai ( S )
Tích 2 phân số âm là 1 phân số âm
Tổng hai số nghịch đảo thì bằng 0
Câu 4 : Phân số được viết dưới dạng hỗn số là
A . B . C. D.
B ) Tự luận : ( 6 điểm )
Bài 1 : ( 2 đ ) Làm phép tính :
a) b)
Bài 2 : ( 2 đ ) Tìm x biết :
a) – + x = b)
Bài 3 : ( 1 đ )
Tính giá trị của biểu thức :

Bài 4 : ( 1 đ) Tính tổng S =
ĐÁP ÁN :
Trắc nghiệm :
Câu 1 : D Câu 2 : B Câu 3 : a) S b) S Câu 4 : B
Tự luận :
Bài 1 :
a)
b) ( 0,5 đ )
= ( 0,5 đ )
Bài 2 :
x =

Bài 3 :
– Thực hiện được : ( 0,5 đ )
= ( 0.5 đ )
Bài 4 : S = 2. ( 0,5đ)
= 2.( 0,5đ)
( HS giải cách khác mà đúng vẩn được điểm tối đa của câu đó )
Đề3
Bài 1:( 4 điểm) Em hãy khoanh tròn Các câu đúng :
1.Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D.
2.Tính là:
A. B. C. D.
3.Kết quả của phép tính là
A. B. C. D .
4.Biểu thị 7 dm2 dưới dạng phân số với đơn vị là m2:
A. B. C. D.7
5.Tìm các số nguyên x sao cho :
A.6 B.-6 C.A;B đều đúng D. A;B đều sai.
6.Viết hỗn số dưới dạng phân số :
A. B. C. D.
7.Số nghịch đảo của là
A. B.1 C.5 D.-5
8.Viết phân số dưới dạng số thập phân
A.-0,52 B.-5,2 C.-52 D.-0,052
Bài 2: : ( 2 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.