KT CHUONG 3 HH7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT CHUONG 3 HH7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND Xã Thanh Hoà CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHGIÃ VIỆT NAM
Trường THCS Thanh Hoà Độc lập- Tự do –Hạnh phúc
———————–(———————-
Đề kiểm tra một tiết
Môn : Hình học 7

MA
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện
3 1.5

1 0.5

4 2.0

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
1 0.5

1 0.5

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác . Bất đẳng thức tam giác
2 1.0

2 1.0

Ba đường đồng quy của tam giác
2 0.5

2 0.5

Toán tổng hợp

2 4.0

1 2.0
3 6.0

Tổng
8 3.5

1 0.5
2 4.0
1 0.5
1 2.0
12 10

I/ Trắc nghiệm tự luận : (6 điểm )
Bài tập : Cho tamABC ( AB=AC) , đường cao AH , Biết AB=5cm , BC =6cm.
Tính độ dài các đoạn thẳng BH, AH.
Chứng minh tam giác ABH= tam giác ACH.
Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Chứng minh rằng 3 điểm A,G,H thẳng hàng
Chứng minh : góc ABG=góc ACG.
II/ Trắc nghiệm khách quan: ( 4 điểm)
Câu 1 : Cho tam giác ABC có góc B= 600 , góc C =500 . Câu nào sao đây đúng ?
A / AB> AC B / ACBC C / AB=AC
Câu 2 : Cho tma giác ABC có AB = 3cm , AC = 4cm , BC= 5cm. Câu náo sao đây đúng ?
A/ B/ C /
Câu 3 : Với bộ ba đoạn thẳng có số đo sao đây , bộ ba nào không thể là ba cạnh của tam giác ?
A / 3cm, 4cm ,5 cm B / 6cm ,9cm, 12cm C/ 2cm ,4cm, 6cm, D / 5cm, 8cm, 10cm
Câu 4 : điền vào chỗ trống :Nếu tam giác ABC có AB=3cm, AC=5cm,BC=6cm thì :
a.Góc lớn nhất là ……………….
b. Góc nhỏ nhất là ……………..
Câu 5: Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là ba cạnh của một tam giác ?
a.3cm,4cm,6cm
b.2cm,3cm,6cm
c.2cm,4cm,6cm
d.3cm,4cm,7cm

Câu 6 : Cho tam giác MNP ( góc M=900) ( xem hình vẽ 1) Hãy xác định trực tâm của tam giác MNP.
HM
HN
HP
Là điểm nằm bên trong tam giác .
Câu 7 : Điểm cách điều ba cạnh của tam giác là điểm cắt nhau của :
Ba đường trung trực của tam giác M
Ba đường trung tuyến của tam giác
Ba đường cao của tam giác
Ba đường phân giác của tam giác
Câu 8 : Cho (hình vẽ 2) .Nếu HB < HC thì :
AB=AC
AB>AC
AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.